Oostenrijk heeft grootste areaal biologische landbouwgrond

De omvang van de biologische landbouwsector in Nederland is in 2018 weer wat toegenomen. De biologische veestapel groeide met 10%, en het areaal biologische landbouw was 3% groter dan een jaar eerder. In 2017 was Oostenrijk het land dat in Europa relatief het grootste areaal biologische landbouwgrond had. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de biologische landbouw in 2018.

In Nederland werd in 2018 op ruim 58 duizend hectare aan biologische landbouw gedaan. Dat is 3,3% van de totale oppervlakte landbouwgrond. Het grootste deel van het areaal biologische landbouw bestaat uit biologisch grasland, dat onder andere beschikbaar is voor de melkveehouderij. Dat groeide in een jaar tijd met 0,8% en in zes jaar met 19% naar ruim 40 duizend hectare. Het oppervlakte biologische tuinbouwgrond was vorig jaar met meer dan de helft gegroeid vergeleken met 2012.

Nederlandse teelt biologische groenten en aardappelen boven EU-gemiddelde

In de 28 lidstaten van de Europese Unie was in 2017 gemiddeld 7,0% van het areaal landbouwgrond bestemd voor biologische landbouw, in Nederland was dat 3,1%. Koploper in de EU-28 was Oostenrijk, waar bijna een kwart van het areaal biologisch was. Ongeveer 56% van het areaal biologische landbouwgrond in Nederland was in 2017 bestemd voor blijvend grasland. In de EU-28 lag dat met 44% lager.

Van alle melkkoeien in de EU-28 werd gemiddeld 3,8% in 2017 biologisch gehouden. In Nederland was dat 1,9%. Oostenrijk gaat ook hier aan kop, meer dan 1 op de 5 Oostenrijkse melkkoeien wordt biologisch gehouden.

Nederland loopt in Europa voorop met de teelt van biologische aardappelen en groenten. 13% van het biologische landbouwareaal bestond uit groenten en 2,9% uit aardappelen, in de EU-28 lagen deze aandelen met respectievelijk 1,1 en 0,2% lager. De aandelen granen (6,1%) en blijvende teelt (1,1%) liggen onder het EU-gemiddelde.