Nederland actief in Marokkaanse melkveehouderij

Ontwikkeling van de melkveehouderij in Marokko staat hoog op de agenda van het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Rabat. Kernthema’s zijn productiviteitsverbetering en verduurzaming. Binnenkort start het derde boerenproject. Eind 2019 wordt een Marokkaans-Nederlands zuivelcongres gehouden waar alle projectresultaten worden gepresenteerd.

Onlangs is een samenwerkingsovereenkomst getekend over ondersteuning van 25 melkveehouders in de Tadla-regio. De belangrijkste partijen zijn de Nederlandse ambassade, de bank Credit Agricole du Maroc en de Marokkaanse overheid.

De kosten van het project bedragen € 240.000. Nederland neemt hiervan 60% voor zijn rekening, Marokko 40%. Binnenkort wordt een tender uitgeschreven waar Nederlandse bedrijven op kunnen intekenen.

Belangrijkste uitdagingen

Afgelopen periode is onderzoek gedaan onder een groep van 45 middelgrote melkveebedrijven in de Tadla-regio, gelegen in het centrum van Marokko. Een senior expert van PUM en een consultant van de Universiteit van Rabat hebben in kaart gebracht wat de belangrijkste uitdagingen zijn op het gebied van productiviteit en duurzaamheid.

Uit het onderzoek blijkt dat forse stappen vooruitgezet kunnen worden op het gebied van voerkwaliteit, huisvesting, dierwelzijn, dataverzameling en mestaanwending. Uit de groep van 45 bedrijven zijn er 25 geselecteerd. Deze groep melkveehouders wordt komende jaren individueel begeleid. Het gaat om ondernemers die gemotiveerd zijn om hun bedrijf verder te ontwikkelen.

Individuele bedrijfsplannen

De eerste taak van het bedrijf dat het project gaat uitvoeren, is de opstelling van individuele bedrijfsontwikkelingsplannen voor de 25 bedrijven. Vervolgens worden deze plannen uitgevoerd. De landbouwbank Crédit Agricole du Maroc kan gunstige leningen verstrekken aan de deelnemende boeren als investeringen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om de huisvesting van de koeien te verbeteren.

Landbouwraad Niek Schelling - hij is nauw betrokken bij de opzet van het melkveeproject – verwacht dat het project de melkveesector in de regio een goede impuls geeft. Hij wijst op de resultaten van eerdere projecten waar Nederland actief bij betrokken was. Sommige deelnemers wisten binnen twee jaar de melkproductie per koe bijna te verdubbelen.

Kringlooplandbouw

Het landbouwteam geeft prioriteit aan de melkveehouderij in Marokko omdat juist in deze sector het concept van kringlooplandbouw toegepast kan worden. Bovendien heeft de Nederlandse zuivel een goed imago in Marokko. Ondersteuning vanuit ons land wordt gewaardeerd.

Eind dit jaar wordt een Marokkaans-Nederlands zuivelcongres gehouden. De resultaten van de uitgevoerde projecten worden dan gepresenteerd en besproken. Schelling verwacht een groeiende afzetmarkt in Marokko voor Nederlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van genetica, huisvesting, melktechniek en bijvoorbeeld mestaanwending.