CRA-W: waar landbouwkennis tot stand komt

Onlangs bracht het Nederlandse landbouwteam in Brussel een bezoek aan het Waals onderzoeksinstituut voor landbouw CRA-W (Centre Wallon de Recherches Agronomiques).

Het CRA-W voert op 3 locaties in Wallonië landbouwkundig onderzoek uit. Meer dan 400 personeelsleden, waaronder 120 onderzoekers hebben 300 ha ter beschikking om onderzoek te verrichten in de volgende domeinen:

  • Precision agriculture
  • Precision livestock farming
  • Risk management
  • Material knowledge

Jaarlijks zijn er zo’n 100 à 120 onderzoeksprojecten lopende.

Na de presentatie van het onderzoeksinstituut kregen we een uiteenzetting over smart farming, een domein waar CRA-W veel in investeert. CRA-W ziet interessante mogelijkheden om satelliet- en andere data te verwerken en agronomisch direct toepasbaar te maken via de gps op de tractor. Op die manier wordt de overvloed van data direct voor de gebruiker – de landbouwer – geïnterpreteerd en omgezet in precisie technieken. Wist u overigens dat het CRA-W tools zoals WatchItGrow, Belcam en Agromet mede ontwikkelt? Deze platforms zijn direct gericht op de boer.

Tijdens een rondleiding door enkele laboratoria werden we bijgepraat over onderzoek in het kader van methaanreductie bij runderen. Het CRA-W is in staat om op basis van een melkmonster de methaanuitstoot van een dier in te schatten. Deze methode is een enorme stap vooruit t.o.v. het meten van methaan uitstoot in gecontroleerde cellen en maakt het heel goed mogelijk om snel verschillen tussen koeien en andere factoren, zoals verschillende voeding, in beeld te brengen. 

Dit is slechts een korte reflectie van de impressies die we tijdens ons bezoek opdeden. Indien u vragen zou hebben over het CRA-W, het onderzoek dat verricht wordt of u wenst in contact met het instituut te komen volstaat het om ons een mailtje te sturen aan bru-lnv@minbuza.nl. Wij geven graag verdere opvolging.