Midwest in VS getroffen door grote overstromingen

Boeren in het Midden Westen van de Verenigde Staten zijn de afgelopen periode getroffen door  het handelsdispuut met China  waardoor de export naar dit land met zo’ n 90% procent is verminderd. Op de totale export van sojabonen vanuit de VS is dat bijna 50%. Volgens Chief Economist Robert Johansson van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw een inkomstendaling van zo'n 20%. Nu komen daar de enorme overstromingen van de Missouri bij die grote delen van Nebraska en Iowa onder water hebben gezet.

©Mark

Veel boeren hebben hun boerderijen, soms met vee en al moeten achterlaten, zo snel overstroomde het water hun land. Sommigen kunnen slechts vanuit de lucht zien hoe hun akkers erbij liggen. Vee en tractoren zijn weggespoeld. Opslagsilo’ s met niet verkochte sojabonen zijn in contact gekomen met het water en moeten daarom worden vernietigd.

De nationale ministeries van Landbouw in Nebraska en Iowa hebben noodnummers ingesteld en proberen noodhulp en faciliteiten te bieden. Het gaat daarbij op het aanbieden van opvang van boerderijdieren zoals bijv. op de Lancaster County Super Fair dat 160 acres vee-vriendelijk onderdak kan bieden aan paarden, runderen, schapen en geiten maar ook aan koeien die op het punt staan te kalveren.

Nationale ramp

De gouverneurs van de staten hebben de situatie tot nationale ramp verklaard en doen er alles aan om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Dat gaat van ondersteuning aan boeren zelf tot aan het inzamelen van hooi en ander diervoer en het door de Air National Guard per helikopter vervoeren en droppen daarvan.

Volgens de Spring Outlook van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) van het Amerikaanse ministerie van Handel zouden deze overstromingen nog wel door kunnen gaan tot in mei.

De schade is enorm en gaat van directe schade op de akkers tot aan verlies van opgeslagen gewassen, het niet kunnen inzaaien van nieuwe gewassen en verlies van vee en infrastructuur. De vraag is hoeveel boeren dit kunnen incasseren.

Climate change?

Noemen we het climate change of extreme wheather events? In ieder geval is van belang om kennis te nemen van de Key message voor het Midden Westen zoals is geformuleerd in het  4e National Climate Assessment  rapport van het US Global Change Research Programme: “The Midwest is a major producer of a wide range of food and animal feed for national consumption and international trade. Increases in warm-season absolute humidity and precipitation have eroded soils, created favorable conditions for pests and pathogens, and degraded the quality of stored grain. Projected changes in precipitation, coupled with rising extreme temperatures before mid-century, will reduce Midwest agricultural productivity to levels of the 1980s without major technological advances.

Het gaat hier om verlies van zeer vruchtbare grond in een groot gebied van de VS gebied dat kampt met grote problemen o.m gesloten kolenmijnen en dat nu in zijn agrarische grondslag door zowel handelspolitiek beleid als door de natuur ernstig wordt getroffen.

Bronnen

  • Ministry of Agricultural of Nebraska 2019
  • Ministry of Agriculture of Iowa 2019
  • NOAA, Spring Outlook 2019
  • 4e National Climate Assessment van USGCRP nov. 2018