FFAR looft Egg-Tech prijs uit

De Foundation for Food and Agriculture Research (FFAR) die is opgericht middels de Farm Bill van 2014 heeft op 20 maart 2019 samen met het Open Philanthropy Project een bedrag van 6 miljoen dollar in prijzen ter beschikking gesteld aan bedrijven of instellingen die een technologie kunnen ontwikkelen waarmee snel, accuraat en zo vroeg mogelijk in het productie proces van eieren de sexe kan worden vastgesteld.

Als zo’ n technologie beschikbaar zou zijn dan hoeven daardoor haantjes niet door de schredder en kunnen deze eieren gebruikt worden voor diervoeding, voeding of zelfs productie van vaccins, aldus de FFAR.

Het gaat hier om een wetenschappelijk complex vraagstuk. Er zijn technieken zoals gene-editing en het meten van hormoon niveau’s van eieren om de sexe vast te stellen maar die vinden later in het productieproces plaats of maken gebruik van genetische modificatie.

Aan dit initiatief kunnen Amerikaanse bedrijven deelnemen  maar ook internationale publieke en particuliere instellingen, consortia, non-profit organisaties maar ook bedrijven die op winst zijn gericht.

De FFAR is ingesteld om onderzoek op gebied van voeding en landbouw te ondersteunen, om samenwerking te bevorderen en om een bijdrage te leveren aan het beleid van het Amerikaanse Miniserie van Landbouw (USDA).

Het Open Philanthropy project verstrekt financiële ondersteuning aan instellingen op een aantal focus gebieden waaronder welzijn van boerderijdieren.

https://foundationfar.org/2019/03/20/egg-tech-prize-opportunity-to-revolutionize-egg-production-improve-animal-welfare-and-save-billions/