Spanje: grotere leegloop van platteland in niet geïrrigeerde gebieden

Van de 15 Spaanse provincies die de laatste tien jaar het meest te kampen hebben gehad met de leegloop van het platteland, beschikken 13 nauwelijks over geïrrigeerde land.

De ontvolking wordt in Spanje reeds beschouwd als een serieus nationaal probleem en is direct van invloed op de landbouw. Het is steeds lastiger om de generatievernieuwing te waarborgen in de landbouw door de plattelandsvlucht van de jongeren naar de grote steden. Hoewel er veel oorzaken zijn voor deze steeds ernstiger wordende leegloop van het platteland zoals de vergrijzing, laag geboortecijfer, afname van overheidsdiensten of het gebrek aan digitale infrastructuur, is het lage rendement van de agrarische bedrijven ongetwijfeld een van de belangrijkste. Het uitblijven van rendement is direct gerelateerd aan de Spaanse landbouwstructuur waarin de bevloeide teelt nauwelijks 3,8 mln. ha. van het totale bouwland van bijna 17 mln. ha. in Spanje beslaat.

Uit een onderzoek van www.eleconomista.es blijkt dat er bij 13 van de 15 provincies die het laatste decennium last hebben gehad van leegloop, sprake is van een kleiner verschil tussen de oppervlakte van geïrrigeerde en niet geïrrigeerde grond. Het nationale gemiddelde van geïrrigeerde grond bedraagt 22% en, in een aantal van deze provincies met een groter ontvolkingspercentage (Cuenca, Soria, Burgos), is dit gemiddelde slechts 5% of zelfs minder.

Ontvolking

Verhouding ontvolking Spaanse provincies en oppervlakte bevloeide grond

Daarentegen is er bij de provincies met een constante en groeiende bevolking een opvallende groei zichtbaar bij de provincies met een groot oppervlakte bestemd voor de bevloeide teelt, zoals bijvoorbeeld in Almería, Navarra of Murcia, met een respectievelijke bevolkingsgroei van 7,2%, 4,4% en 3,7%. Volgens de gegevens van Fenacore, produceert één hectare geïrrigeerde grond gemiddeld zes keer meer dan één hectare niet geïrrigeerde grond.

In de provincies die, volgens het onderzoek, als gevolg van ontvolking “uitsterven” en waar landbouw tevens erg belangrijk is, is er sprake van gebrek aan irrigatie. Volgens Andrés del Campo, voorzitter van Fenacore (Spanish National Federation of Communities of Irrigators), “is het beschikken over geïrrigeerde land dè oplossing voor de strijd tegen de leegloop van het platteland”.

Del Campo wijst erop dat reeds tijdens de voorbereidingen van het Nationaal Irrigatieplan duidelijk werd dat slechts daar waar meer dan 55% geïrrigeerde grond aanwezig was, er sprake was van een bevolkingsgroei.

Op dit moment is het Nationale Irrigatieplan 2018-2025 vanwege politieke redenen “in de la bewaard”. Desalniettemin, wordt verwacht dat het onderwerp van ontvolking opnieuw zal worden opgepakt aangezien het wordt beschouwd als een nationaal probleem dat op lange termijn directe maatregelen vereist.

Bron: eleconomista.es

Zie ook