Spanje: ansjovis uit Golf van Biskaje bestand tegen klimaatverandering

Het technologische instituut AZTI heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke impact van klimaatverandering op de vangst van de belangrijkste vissoorten door Baskische schepen in de Golf van Biskaje. Er is geconstateerd dat ansjovis zou kunnen profiteren van klimaatverandering terwijl andere soorten, in het bijzonder de aal, hieronder zou kunnen lijden.

Anchoa 7 marzo 2019

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de impact van klimaatverandering op de visserij en de toekomstige visvoorraden om zo de mogelijke economische verliezen voor de visserijsector te minimaliseren. In dit onderzoek zijn verscheidene projecten samengebracht die gefinancierd worden door de Baskische regering en het ministerie van Ecologische Transitie.

“We hebben reeds vastgesteld dat de opwarming van de meest oppervlakkige lagen van de oceaan leidt tot: verplaatsing van sommige vissoorten naar de poolgebieden, het aantreffen in de Golf van Biskaje van vissoorten uit warmere wateren en de afname van die uit koudere wateren, evenals veranderingen in seizoensmigratie”, zegt Guillem Chust, expert bij AZTI. Deze en andere reeds geconstateerde feiten, “zullen ook consequenties hebben voor het beheer van zeerijkdommen in de Golf van Biskaje, met voordelen en nadelen voor bepaalde vissoorten”.

De onderzoekers van het instituut hebben de mogelijke impact van klimaatverandering bestudeerd op de veelheid, distributie en beschikbaarheid van vis om voorstellen te doen zodat de visserijsector zich kan aanpassen aan deze nieuwe situatie. Op deze manier kunnen de zeerijkdommen dusdanig beheerd worden dat deze de minst mogelijke impact ondervinden.

De onderzoeken van AZTI leveren een optimistische diagnose voor de ansjovis in de Golf van Biskaje, omdat zij voorzien dat zowel de eiproductie als het paaigebied van de ansjovis in de loop van de 21ste eeuw zullen toenemen. De ansjovis wordt beschouw als een soort dat bestand is tegen de effecten van de klimaatverandering en zou zelfs hieruit haar voordeel kunnen trekken in Cantabrië waar ook het onderzoek is uitgevoerd.

Een van de belangrijke vissoorten voor welke het slechter zou kunnen uitpakken, is de Europese aal die zich reeds in kritieke toestand bevindt. Het onderzoek laat zien dat klimaatverandering een extra bedreiging kan zijn, bovenop de reeds bestaande ernstige bedreigingen die deze vissoort boven het hoofd hangen. Rekening houdend met deze nieuwe mogelijke bedreiging, adviseren de onderzoekers de uitbreiding en versterking van de maatregelen zoals voorzien in het Herstelplan, om het voortbestaan van deze soort te garanderen.

Bron: industriaspesqueras.com

Zie ook