WUR zoekt wereldwijde samenwerking

‘Finding answers together’. Met deze titel van het strategisch plan 2019 – 2022 roept Wageningen University & Research (WUR) nationale en internationale partners op tot meer samenwerking.

Louise Fresco

Louise Fresco

Uitbreiding en intensivering van die samenwerking is noodzakelijk om oplossingen te vinden voor mondiale uitdagingen, zo staat in het plan.

“Meer dan ooit zullen we kennis van verschillende vakgebieden nodig hebben”, zegt bestuursvoorzitter Louise Fresco. “Overal in de wereld zie je interessante oplossingen ontstaan wanneer bijvoorbeeld voedingswetenschappers, voedseltechnologen, eiwitspecialisten en economen de handen ineen slaan.”

Volgens Fresco leidt ook samenwerking tussen IT en landbouw tot innovaties. “We kunnen nog zoveel meer als we al die kennis bij elkaar kunnen brengen. Daar gaan we ons de komende jaren op richten.”

Mondiale uitdagingen

In het Strategisch Plan (2019-2022) beschrijft WUR de wereldwijde uitdagingen op het gebied van voedsel en leefomgeving. De wereldbevolking groeit en er is een steeds grotere behoefte aan gezond, veelzijdig, veilig en duurzaam voedsel. Daarnaast verandert het klimaat en worden fossiele brandstoffen schaarser.

Als instituut op het gebied van landbouw, voedsel en milieu levert ‘Wageningen’ kennis, onderzoek en onderwijs. Maar, zo staat in het Strategisch Plan, de WUR kan dat niet alleen. “We hebben zowel onze bestaande als nieuwe partners, studenten, afgestudeerden en burgers nodig om een oplossing te vinden voor de wereldwijde uitdagingen.”

Onderzoek

Met haar onderzoeksteams wil de WUR haar positie op het terrein van gezonde voeding en leefomgeving handhaven. Duidelijk is dat binnen dit domein complexe, mondiale vraagstukken bestaan onder meer op het terrein van ondervoeding, aantasting van natuur, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering. De complexiteit van deze vraagstukken maakt dat de WUR komende jaren extra wil investeren in thema’s als circulariteit en eiwittransitie.

Onderwijs

WUR is recent voor de 14e keer op rij uitgeroepen tot beste onderwijsuniversiteit van Nederland. Ook met de groeiende studentenaantallen en het teruglopende overheidsbudget per student wil WUR de onderwijskwaliteit behouden. Maatregelen zijn onder meer een nieuw onderwijsgebouw, extra docenten en focus op nieuwe onderwijsvormen.

Het onderwijsaanbod voor professionals wordt uitgebreid. Ook wordt ingespeeld op de vraag van studenten en professionals naar gepersonaliseerde en flexibele leertrajecten. WUR stimuleert verder het ‘internationale’ klaslokaal door integratie van internationale studenten in de Wageningse gemeenschap, door verbetering van de taalvaardigheid van studenten en personeel, en door internationale stages voor studenten.

Vertalen naar praktijk

Op het gebied van onderzoek werkt WUR al sinds haar oprichting samen met - nationale en internationale - kennisinstanties, overheidsorganisaties en bedrijven. Zo vindt wetenschappelijke kennis een weg naar de samenleving. Meer dan 50.000 Wageningse alumni zorgen inmiddels dat wereldwijd actuele kennis en inzichten worden vertaald naar de praktijk. In de nieuwe strategieperiode wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om studenten uit opkomende en ontwikkelingslanden in Wageningen te laten studeren.

WUR Strategisch Plan 2019-2022