NAJK-voorzitter inspireert Chinese jonge boeren

Chinese jonge boeren steken veel op van hun Nederlandse collega’s. De wijze waarop Nederlandse boeren zich organiseren in landbouworganisaties en –coöperaties is een inspiratiebron voor agrarische jongeren in China. Dat zegt NAJK-voorzitter Andre Arfman na terugkomst uit China.      

©NAJK
Andre Arfman

Arfman gaf onlangs een meerdaagse workshop aan jonge boeren van vier landbouwcoöperaties in de omgeving van de miljoenenstad Chengdu, in Zuidwest-China.

Arfman is melkveehouder in het Gelderse Vorden. Naast voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt is hij ook bestuurslid van de agrarische ontwikkelingsorganisatie Agriterra. Voor deze organisatie gaf hij de workshop in China.

Vergrijzing

Veel jongeren in China trekken van het platteland naar de stad, omdat ze denken daar meer toekomstperspectief te hebben. Ze volgen een opleiding in de stad en keren dan niet meer terug. “Dat proces vindt overal in de wereld plaats, en zeker ook in China”, zegt Arfman. “De vergrijzing in de Chinese landbouw is een groot probleem in het land dat meer dan 1,3 miljard monden moet voeden. Vandaar dat de overheid jongeren wil interesseren voor de landbouw.”

Actieplannen

Arfman gaf samen met twee medewerkers van Agriterra de workshop in Chengdu. De deelnemers waren jongeren uit landbouwcoöperaties die actief zijn in diverse landbouwsectoren zoals leghennen, granen en snijbloemen. Kerndoel van de meerdaagse workshop was om actieplannen te maken voor de coöperaties, gericht op positieverbetering van jonge boeren. Op termijn moet de uitvoering van de actieplannen ertoe leiden dat jongeren niet meer wegtrekken naar de grote steden.

Belangenbehartiging

Tijdens de workshop heeft Arfman veel voorbeelden gegeven uit Nederland. “Jonge boeren in ons land zijn regionaal georganiseerd in AJK’s, veel landbouwcoöperaties kennen een jongerenraad. Naar jongeren wordt geluisterd als nieuwe regels worden bedacht. Dat gaat allemaal niet vanzelf, maar we weten inmiddels wel hoe je bewustwording en belangenbehartiging op een goede manier kunt organiseren. Daar kunnen Chinese jonge boeren van leren.”

Jongerenplatform

Scholing en bewustwording zijn belangrijke onderdelen van de actieplannen die tijdens de workshop zijn gemaakt. “De deelnemers hebben zich voorgenomen om in hun eigen coöperatie een jongerenplatform op te richten. Dat platform moet de belangen van jongeren in de coöperatie behartigen.”

Overigens is de agrarische organisatiestructuur van Nederland niet zo maar in China te kopiëren, zegt Arfman. “In China heeft de overheid bijvoorbeeld veel meer invloed op de landbouw dan in Nederland. Ook zijn er grote cultuurverschillen. De ketensamenwerking die we in Nederland kennen, kan daarom hooguit dienen als inspiratiebron. En zo blijkt het ook te werken, heb ik tijdens mijn bezoek aan China ervaren.”

Nazorg

Agriterra heeft een eigen kantoor in China. Een van medewerkers van dat kantoor – een vrouwelijke bedrijfsadviseur, geboren en getogen in China – was mede-initiatiefnemer van de workshop en ook actief als een van de uitvoerders. Arfman: “Ik vlieg in en ben na een paar dagen weer weg. De Agriterra-medewerkster uit China blijft op de achtergrond aanwezig. Zij houdt in de gaten hoe het komende maanden verloopt als de actieplannen worden uitgevoerd en kan zo nodig bij springen.”