Afhankelijkheid VK van Spaanse tuinbouwproducten een feit

De huidige afhankelijkheid van het VK van de import van groenten en fruit uit Spanje wordt duidelijk uit de meest recent gepubliceerde cijfers met betrekking tot de handel in agrofood. Deze afhankelijkheid geldt tevens voor de olijfolie en, in mindere mate, voor de Spaanse wijn.

Brexit

Belangrijkste gegevens van handelsverkeer

Nog vóór de uittreding van het VK uit de EU, heeft het Spaanse Ministerie van Landbouw de laatste cijfers met betrekking tot de handel in agrofood tussen Spanje en het VK gepubliceerd. In 2017 bedroeg de buitenlandse handel van Spanje met het VK 8% van de totale Spaanse export van agrofood producten, en 3% van de import. Dit betekende voor Spanje een waarde van € 2.792 mln.

Handel VK-SPA tabel 1

Ondanks de aanhoudende groei van de Spaanse export, is er sinds 2016 een zekere daling opgetreden. In 2017 groeiden de exportcijfers met slechts 0.4% in vergelijking met 2016, in tegenstelling tot de stijging van 5.7% in 2016 ten opzichte van 2015. De importcijfers verschoven van een stijging van 6.4% (2016) naar een daling van 12.5% (2017). Hierdoor was, ondanks de schaarse exporttoename, de stijging van het saldo sterker in 2017 (6.9%) dan in 2016 (5.4%).

Handel VK-SPA

Ranking van EU exporteurs en importeurs

Op de lijst van EU exporteurs en importeurs staat Spanje als vijfde handelspartner van VK voor zowel de export als de import van agrofood producten. 9% van de door het VK geïmporteerde agrofood producten uit de EU zijn afkomstig uit Spanje, terwijl 7% van de export uit het VK naar de EU Spanje als bestemming heeft.

Handel VK-SPA tabel 2

Handelsbalans

Een opvallend gegeven in het rapport is dat de handelsbalans in de Britse agrofoodsector een aanzienlijk tekort vertoont. Er is een duidelijke importtendens, waarbij de importcijfers meer dan het dubbele zijn van de exportcijfers. Het verschil tussen de export- en importcijfers staat doorgaans in de min en, in de afgelopen drie jaar, betrof dit rond de - €35.00 mln.

Handel VK-SPA grafiek 2

Daarentegen vertoont de handelsbalans in de Spaanse agrofoodsector, een exporttendens met een positief saldo dat geleidelijk aan is gegroeid. Zo is de exporttendens tussen 2012 en 2017 verdubbeld van € 6.993 mln. naar € 12.061 mln.

Belangrijkste verhandelde productgroepen

Voor wat betreft de meest verhandelde productgroepen door Spanje naar het VK kan meer dan 70% van de totale exportwaarde van agrofoodproducten in vijf groepen worden ingedeeld:

  1. groenten en fruit,
  2. dranken,
  3. plantaardige preparaten,
  4. oliën
  5. vetten.

Groenten en fruit vormen bijna de helft van de totale export.

Handel VK-SPA grafiek 6

Spanje exporteert voornamelijk dranken, vis, week- en schaaldieren, voedingspreparaten, granen en graanproducten naar het VK. Deze producten vormen meer dan 64% van de totale export van landbouw- en voedingsmiddelen, waarbij de productgroep van dranken het grootste aandeel heeft met 26%, gevolgd door vis met een importaandeel van 21%.

Handel VK-SPA grafiek 10

Handelsbelang tussen Spanje en VK

Om te weten welke positie Spanje inneemt op de levensmiddelenmarkt in het VK, in vergelijking met haar andere handelspartners, hanteert het rapport het marktaandeel van de belangrijkste producten die Spanje exporteert naar of importeert uit het VK.

Voor wat betreft de Spaanse import uit het VK, en met name van gedistilleerde dranken, beslaat dit een aandeel van 5% van de totale export van dit land, met Spanje als de derde grootste klant, na de VS (aandeel van 24%) en Frankrijk (aandeel van 9%).

Voor wat betreft verse of gekoelde vis, bedroeg het aandeel van Spanje 8% en is hiermee de vierde klant van het VK in deze productgroep, na Frankrijk (30%), de VS (28%) en China (9%).

Als het gaat om de import van schaaldieren uit het VK is Spanje de tweede grootste klant, met een aandeel van 22%. De grootste klant is Frankrijk (29%).

Voor wat betreft de samengestelde voedingsmiddelen staat Spanje, na Frankrijk (34%), met een aandeel van 22% op de tweede plaats.

En voor wat betreft weekdieren, staat Spanje tevens op de tweede plaats, met een aandeel van 22%, na Frankrijk (34%).

Handel VK-SPA tabel 10

Voor wat betreft de export van wijn en ongegiste druivensap door Spanje naar het VK staat Spanje op de vijfde plaats, met een aandeel van 8% en wordt hiermee ingehaald door Frankrijk (31%), Italië (21%), Nieuw Zeeland (8%) en Australië (8%).

Spanje is, met een aandeel van (36%) de grootste exporteur van rood fruit, kiwi’s en de kaki vrucht naar het VK, gevolgd door Nederland (12%) en Chili (9%).

Voor wat betreft citrusvruchten is Spanje, met een aandeel van (38%), tevens de grootste exporteur naar het VK. Op de tweede plaats staat Zuid Afrika (12%) en op de derde plaats staat Duistland (6%).

Spanje staat tevens op de eerste plaats voor wat betreft de export van groenten, met een aandeel van 26%, gevolgd door Italië (22%) en Nederland (4%).

Tenslotte is Spanje voor wat betreft olijfolie, tevens de belangrijkste distributeur in het VK, met een aandeel van 66%, en laat hiermee Italië (22%) en Nederland (4%) ver achter zich.