Klimaatslimme landbouw in Brazilië

Klimaatslimme landbouw, ofwel 'Climate-Smart Agriculture', is door Nederland op de wereldwijde politieke agenda geplaatst bij de VN-top in New York op 23 september 2014 en wordt gezien als één van de manieren om het broeikaseffect tegen te gaan. Binnen deze context heeft de Rabobank Foundation - een non-profit organisatie verbonden aan de gelijknamige commerciële bank – samen met de Nederlandse ambassade onlangs een bijeenkomst in São Paulo georganiseerd ter verkenning van duurzame investeringskansen in de landbouw. Het betrof het debuut van de Rabobank Foundation in Brazilië.

Climate Smart 1
Beeld: LAN

Frisse wind

In een land waar boeren meestal moeten aantonen dat ze hun land hebben ontgonnen (lees: ontbost) om in aanmerking te komen voor een banklening, is het vooruitzicht op een dergelijke investeringsportefeuille een frisse wind. De Rabobank Foundation stelt zich hierbij ten doel om beginnende bedrijven vooruit te helpen totdat deze winstgevend genoeg zijn om commerciële investeringen aan te trekken en in dit verband waren er zes bedrijven uitgenodigd om hun milieuvriendelijke zakenmodel aan het aanwezige publiek voor te leggen. Ook beheerders van “groene fondsen” zoals Wright Capital, Fundo de Colateral para Pecuaria-Floresta (TNC), Modelo Projeto Verena (WRI) en CRA-Verde (WWF) waren uitgenodigd om uitleg te geven over huidige innovatieve financiële instrumenten. Daarnaast deed de landbouwassistent van de Nederlandse ambassade, Ramon Gerrits, als panellid mee om vragen te stellen en aanbevelingen te geven aan de aanwezige bedrijven, met name om klimaatslimme landbouw en diens noodzaak onder het publiek te promoten.

Climate Smart
Beeld: LAN

Agroforestry systemen

Het concept van klimaatmatigende landbouw is veelal gebaseerd op agroforestry systemen, waarbij men meerdere plantsoorten in verschillende gelaagdheden op hetzelfde perceel aanplant, eventueel in combinatie met grazende dieren. Hierdoor wordt niet alleen de productiviteit bevorderd (kg/ha), maar ook het effect op het klimaat, aangezien er meer CO2 per hectare wordt vastgelegd dan het geval zou zijn met monocultuur. Eén van de aanwezige ondernemingen, Projeto Rizoma, werkt in dit verband samen met Wageningen Universiteit & Research (WUR) om de extra hoeveelheid koolstof te meten die zij middels hun landbouwactiviteiten in de grond fixeren. Een ander gepresenteerd project, AmazonPec, dat zich bezig houdt met duurzame veeteelt in het Amazonegebied, heeft reeds 1,6 miljoen ton CO2 vastgelegd in bomen, die tevens schaduw en voer voor runderen leveren, terwijl ze hun dichtheid hebben kunnen vergroten van 0,75 stuks vee naar 2,5/ha. Weer een ander bedrijf, Futuro Florestal, heeft aangetoond dat hun activiteiten (een mix van hardhout- en vruchtenaanplant) 40 keer meer opbrengen dan de lokale traditionele veeteeltsystemen. En zo kan klimaatslimme landbouw dus een win-win-situatie zijn: zowel het milieu als de boer profiteren ervan. Het is de vraag waarom men er niet eerder mee is begonnen.