Uitgaande Handelsmissie Chili

De productie van groente en fruit (tomaat, sla en komkommer) is in 2016 met 16.4% gestegen naar aan waarde van $9.7 miljard. Een verdere uitbreiding van het tuinbouwariaal wordt verwacht. Dit biedt kansen voor Nederlandse toeleveranciers; een goed moment om via deze handelsmissie van 11 tot 15 november de kansen te inventariseren en contacten te leggen.

  • In 2021 wordt er een stijging van 26.8% verwacht in de groente- en fruitsector. De waarde zal naar verwachting toenemen tot $12.3 miljard.
  • Fruit is het grootste segment, goed voor 67.6% van de totale markt.
  • De groente- en fruitmarkt in Chili is goed voor 2.3% van de totale markt in Noord-, Midden- en Zuid- Amerika.

Uitdagingen in Chili zijn het gebrek aan gekoelde transportmiddelen, opslagmogelijkheden voor producenten en van kennis. Technische ontwikkeling, kennis en innovatie zijn daarom noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de Chileense markt. Een goed moment voor Nederlandse toeleveranciers om via deze handelsmissie de kansen te inventariseren en contacten te leggen.

Voor meer informatie of vragen over de handelsmissie neem contact via info@nec.nl

Bron: NEC