Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHs)

Gedurende eeuwen hebben boeren, herders en vissers diverse en lokaal specifieke agrarische systemen ontwikkeld met ingenieuze technieken. Deze agrarische systemen bieden de mens een combinatie van sociale, culturele, ecologische en economische diensten. Het Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) programma van FAO erkent het belang van deze traditionele agrarische systemen. De GIAHS zijn landschappen met esthetische waarde, agrarische biodiversiteit, veerkrachtige ecosystemen en zijn waardevol cultureel erfgoed. Op 19 april vond er een Internationaal Forum over GIAHS plaats bij FAO in Rome.

“GIAHS sites are testament to the intricate relationships human beings have with their unique territory, cultural and agricultural landscapes and their wider social environment.” (FAO, GIAHS)

Traditionele agrarische systemen worden bedreigd door verschillende factoren, zoals klimaatverandering en een verhoogde competitie voor natuurlijke hulpbronnen. Ook zorgt de vaak lage economische levensvatbaarheid van deze systemen tot migratie en de teloorgang van de specifieke praktijken en kennis. Vanwege deze bedreigingen heeft FAO in 2002 het GIAHS programma ontwikkeld.
 
Het GIAHS programma leidt op nationaal niveau tot beleid dat agrarisch erfgoed combineert met rurale ontwikkeling. Het idee achter het GIAHS programma is niet een nostalgisch verlangen naar vroeger en traditionele systemen, maar de blik is juist gericht op de toekomst. Het doel is om het duurzaam gebruik van biodiversiteit, en de bescherming van traditionele kennis en cultuur te promoten, zodat er een brug kan worden gecreëerd naar een duurzame toekomst. Op dit moment zijn er 50 GIAHS gebieden verspreid over 20 landen.
 
Tijdens het International Forum werden ‘lessons learned’ van China, Italië, Spanje, Tanzania en Japan gedeeld, en werden onderscheidingen uitgereikt aan vertegenwoordigers van nieuw aangewezen GIAHS gebieden. Vervolgens werden er presentaties gegeven over GIAHS gekoppeld aan belangrijke FAO onderwerpen, zoals agro-ecologie, biodiversiteit en klimaatverandering. Ook vond er nog een presentatie plaats over de mogelijke synergiën met het beter bekende UNESCO World Heritage Site programma. Een tentoonstelling over de GIAHS gebieden in het atrium van FAO liet de bezoekers kennis maken met de verschillende systemen en de producten die er geproduceerd worden. Zo kwamen onder ander het Ghout systeem uit Algerije, het qanat irrigatiesysteem uit Iran en de Chinampa landbouw uit Mexico, even allemaal samen in Rome.

Via onderstaande link kan het rapport worden gedownload over de GIAHS gebieden en het programma.