Schrijf je in voor IWA Regional Conference on Water Reuse and Salinity Management

De IWA Regional Conference on Water Reuse and Salinity Management op 18 juni in Murcia zal ingaan op het probleem van waterschaarste in aride en regenarme gebieden vanwege klimaatverandering, het gebruik van niet-conventionele waterbronnen in de landbouw en het risico van verzilting van agrarische grond en grondwater in gebieden waar de watervoerende lagen aanzienlijk zijn uitgeput.

IWA Regional Conference on Water Reuse and Salinity Management

De conferentie is interessant voor Nederlandse bedrijven die actief zijn op de volgende terreinen:

 • ontzilting en water regeneratie,
 • hernieuwbare energieën voor water regeneratie en ontzilting,
 • technologieën voor minimalisering en valorisatie van pekel,
 • best practices van water hergebruik voor irrigatie,
 • industriële en stedelijke water hergebruik,
 • zouttolerante gewassen,
 • alternatieve waterbronnen in de landbouw.

Dit internationale georienteerde congres biedt de mogelijkheid om te netwerken met experts en deelnemers uit het Middellandse-Zeegebied en het Midden-Oosten die met vergelijkbare problemen kampen bij het gebruik van water. Deze problemen worden verergerd door de gevolgen van de klimaatverandering, de intensivering van de landbouw, het ontbreken van bestuur, enz.

Geïnteresseerd in deelname?

De Nederlandse Ambassade biedt vier voorgeselecteerde Nederlandse bedrijven de mogelijkheid deel te nemen in de vorm van:

 • een toegangspas tot het congres (volledig Engelstalig) om alle sessies bij te kunnen wonen
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan de technische tour aan verschillende typen water-infrastructuur van de regio Murcia, georganiseerd door de congresorganisatoren
 • ontvangst van een boek met samenvattingen, conferentie papers op USB stick
 • gratis lunches en koffiepauzes op 12, 13 en 14 juni tijdens het congres
 • gebruik maken van de Holland Water Corner binnen de expositieruimte t.b.v. netwerken en voor het aanbieden van foldermateriaal
 • vermelding van bedrijfslogo op roll-up in Holland Water Corner

(Kosten m.b.t. reis, verblijf en promotie-/foldermateriaal zijn voor eigen rekening)

Interesse om deel te nemen? Meldt u zich dan snel aan vóór 30 mei per e-mail bij de ambassade te Madrid: mad-lnv@minbuza.nl

Zie ook