Groeiende trends in Poolse Export & Import van landbouwproducten

De Poolse export van agrarische producten kent een groeiende trend sinds de toetreding van Polen tot de EU. In 2017 heeft de exporttoename in de Poolse agri & food sector aanzienlijk bijgedragen aan de stijging van de totale Poolse export.

Het positief saldo van de Poolse handelsbalans wat betreft agri & food nam in 2017 toe met 19% in vergelijking met vorig jaar. Polen exporteerde in 2017 voor ca. 203,7 miljard euro aan goederen. Daarmee nam de totale Poolse export toe met 6,4% in vergelijking met het voorgaande jaar. De exportwaarde van agrarische producten steeg met ruim 12% in 2017 tot een totaalwaarde van 27,3 miljard euro. Daarmee is de agri & food sector, net als vorig jaar, goed voor 13% van de totale Poolse export. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van Poolse statistiekbureau GUS.

groenten

Vee & vleesproducten, granen, tabak en zuivel zijn de grootste exportsectoren en samen goed voor meer dan 50% van de Poolse agro-export. Meest opvallend is de Poolse zuivelindustrie die in 2017 recordhoge exportinkomsten boekte. Volgens cijfers van KOWR behaalde de zuivelsector een inkomstentoename van 32% ten opzichte van 2016, goed voor een omzet van 2,1 miljard euro. De vleesexport volgt met een omzet van 1,9 miljard euro. In 2017 werd 16% meer bereide vleesproducten geëxporteerd. Ook het exportvolume in rundvlees, varkensvlees en pluimvee steeg met 11%, 10% en 9% respectievelijk.

De Poolse fruitexport wordt gedomineerd door appels. De appelexport daalde in 2017 met 9% tot 991 duizend ton, maar door de stijging van transactieprijzen van appels stegen de exportinkomsten alsnog met 6% tot 337 miljoen euro. Ook de Poolse graansector behaalde in 2017 alsnog een inkomstenstijging ondanks de afname van het volume van de graanexport met 24%.

fruit

Meer dan 80% van de Poolse agrarische goederen belandden op de EU-markt. Duitsland blijft met een aandeel van 24% de belangrijkste exportbestemming voor Poolse agri & food goederen. Na Duitsland en het VK is Nederland met een aandeel van 6% de derde belangrijkste exportbestemming voor de Poolse landbouwproducten. In 2017 groeide de Poolse agro-export naar Nederland met 11% tot een waarde van ruim 1,3 miljard euro.

Volgens voorlopige cijfers van het CBS, exporteerde Polen in 2017 vooral veel tabaksfabricaten, vlees & slacht afvallen, groente & fruit, zuivel en chocolade naar Nederland. Zuivel en eieren kende de grootste exportstijging naar Nederland afgelopen jaar. Met een stijging van 69% nam de uitvoer van deze producten naar Nederland toe tot een waarde van 72 miljoen euro. Boter en andere melkvetten kende met 315% de grootste exporttoename naar Nederland. Ook de Poolse export van levende dieren en vlees-en slacht afvallen naar Nederland kenden een stijging van respectievelijk 33% en 22%, goed voor een totale waarde van 50 miljoen euro. De Poolse granenexport naar Nederland zat ook in de lift en nam met 60 miljoen euro toe, een groei van ca. 80%. Met name moutextracten en bakkerswaar werden naar Nederland geëxporteerd.

groenten

Landbouwimport in Polen steeg

Volgens cijfers van GUS importeert Polen vooral vee, vleesproducten, vis, bewerkt fruit, granenproducten,  plantaardige vetten, en koffie, thee en cacao. Na Duitsland is Nederland met een aandeel van 11% de tweede belangrijkste handelspartner van Polen voor landbouwimport. In 2017 importeerde Polen 15% meer landbouwproducten vanuit Nederland, goed voor een totaalwaarde van ruim 2,5 miljard euro. Daarmee was Polen de bestemming met de grootste landbouwexportstijging voor Nederland in 2017. Kanttekening daarbij is dat 34% van deze totaalwaarde gaat om Nederlandse wederuitvoer van buitenlandse goederen naar Polen. De Poolse import van landbouw- en landbouwproducten van Nederlandse origine bedraagt ruim 1,6 miljard euro.

Polen importeerde in 2017 voor ruim een half miljard euro aan groenten en fruit uit Nederland. Verder zijn vlees en eetbare slachtafval, bereide voedingsmiddelen, cacao en plantaardige oliën en vetten en zuivel de belangrijkste Nederlandse importproducten voor Polen. In 2017 nam vooral de import van melkproducten, boter, tabaksfabrikaten en vis uit Nederland zeer sterk toe. De import van melk en boterproducten vanuit Nederland nam toe met 200% en 171% respectievelijk tot een totale waarde van 98 miljoen euro. In 2017 nam ook de export van snijbloemen naar Polen toe met 23% tot een waarde van ca. 229 miljoen euro.  Mede door de combinatie van de Poolse bloemencultuur en een hoger besteedbaar inkomen zit de Nederlandse export van sierteelt naar Polen al een aantal jaren fors in de lift.

Saphira van de Moosdijk