Terugkomdag verdienmodellen in de natuurinclusieve landbouw

Op de terugkomdag die op 29 mei plaats vindt in Houten is het tijd om te oogsten en gaan we onderwijsmaterialen bekijken en staan er interessante en inspirerende sprekers gepland.

Op de terugkomdag is het tijd om 'te oogsten'. We gaan onderwijsmaterialen bekijken:

Ook staan er interessante en inspirerende sprekers op deze dag gepland.

Detailgegevens Terugkomdag Zaaien & Oogsten

Organisator Ministerie van LNV en het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP)
Datum

dinsdag 29 mei 2018 10:00 tot 16:00

Locatie Makeblijde, Oud Wulfseweg 3, 3992 LT Houten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, maar er worden natuurlijk wel kosten gemaakt. Vandaar dat wij je vragen je op te geven. Dat kan tot uiterlijk 25 mei door een e-mail te sturen naar Annette Vermeulen

Vermeld: naam, onderwijsinstelling/bedrijf, emailadres en eventueel dieet.