Hogerhuiscommissie waarschuwt voor prijsstijgingen en extra grenscontroles zonder vrijhandelsakkoord

De Britse Hogerhuiscommissie voor EU energie- en milieuzaken waarschuwt voor stijgende voedselprijzen en vertragingen bij grenscontroles als er geen vrijhandelsakkoord met de EU komt. De Hogerhuiscommissie schrijft in een nieuw rapport dat de handel dan wordt onderworpen aan een gemiddeld WTO-tarief van 22%.

De Britse regering streeft naar een grens met zo min mogelijk obstakels, maar de commissie gelooft dat deze ‘frictionless border’ moeilijk realiseerbaar is als de regering zich houdt aan het vertalen van de douane-unie. Een ‘frictionless border’ zou dan alleen nog mogelijk zijn als het VK alle EU-regelgeving en standaarden direct overneemt, maar de Hogerhuiscommissie gelooft dat het politiek gezien voor de Britse regering onhaalbaar is.

In het geval grenscontroles voor goederen nodig zijn dan is het VK volgens de Hogerhuiscommissie daar nog niet goed op voorbereid. De douane-staf, infrastructuur en ICT-systemen zijn nog niet voldoende op orde om extra controles uit te voeren. Grenscontroles zouden ook kunnen leiden tot aanzienlijke vertragingen in de levering van goederen. Voor bederfelijk voedsel zou dit extra problematisch kunnen worden.

De Lords geven in hun rapport ook aan dat de Britse regering te makkelijk zou denken over handelsverdragen met niet-EU landen. De regering gaat ervan uit dat huidige EU-verdragen met derde landen makkelijk ‘gekopieerd’ kunnen worden naar het VK, maar de Hogerhuiscommissie stelt dat proces moeilijker is dan dat het nu wordt voorgesteld.

30% van het geconsumeerde voedsel uit het VK is afkomstig uit de EU. De waarde van de Nederlandse agrarische export naar het VK bedroeg 8,6 miljard euro in 2017.