Britse boeren willen steun voor voedselproductie in nieuw landbouwbeleid

De National Farmers’ Union heeft in haar bijdrage aan de consultatie voor het nieuwe landbouwbeleid benadrukt dat Britse boeren ook ná Brexit de belangrijkste leverancier in het land moeten blijven.

Britse landbouw
Beeld: By Marion Phillips, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13435389

De NFU stelt dat zelfvoorziening, een veilige voedselketen, hoge milieu- en dierenwelzijnstandaarden en de bijdrage van landbouw aan de plattelandseconomie gegronde redenen zijn voor blijvende overheidssteun voor voedselproductie.

De NFU ziet geen ruimte op de korte termijn voor afschaffing van de directe inkomenssteun. De NFU stelt dat de regering bereid moet zijn om de voorgenomen verlaging van de inkomenssteun te pauzeren wanneer het nadelige gevolgen heeft voor het bedrijfsinkomen, de voedselproductie of het leveren van publieke goederen.

De NFU spreekt zich daarnaast uit tegen een plafond voor individuele steunbedragen: bij vermindering van de directe inkomenssteun moet één vast percentage worden gehanteerd voor alle ontvangers. Op de lange termijn moet de overheid marktgebaseerde instrumenten ontwikkelen die de impact van de prijsschommelingen op het inkomen van de boer kunnen mitigeren.

De NFU gelooft niet dat het verstandig is om de lengte van de transitieperiode vast te leggen. Het is voor de NFU belangrijker dat de tijd wordt genomen voor het ontwikkelen en uitvoering van effectieve nieuwe beleidsmaatregelen.

De NFU vraagt om duidelijkheid van de regering hoe de hoge productiestandaarden in het VK zullen stroken met het toekomstige handelsbeleid. De boerenorganisatie is bezorgd dat Britse boeren ná Brexit worden ondermijnd door goedkopere voedselimport uit derde landen met een lagere standaard.

Desalniettemin gelooft de NFU dat met een gelijk speelveld en een positieve beleidsomgeving de Britse landbouw in de toekomst een grotere bijdrage aan de economie en samenleving kan leveren.

De consultatieperiode is inmiddels gesloten. Het wetsvoorstel voor een nieuwe landbouwbeleid zal naar verwachting dit najaar worden gepresenteerd.