Britse minister overweegt verbod op export van voor de slacht bestemde levende dieren

Defra-minister Gove heeft een consultatie geopend over de export van levende dieren die zijn bestemd voor de slacht. De minister zoekt manieren om dierenwelzijn te verbeteren in het VK en ziet een dergelijk verbod als een mogelijke optie.

Export levende dieren

De Britse regering onderzoekt mogelijkheden om verdere stappen te zetten op het gebied van dierenwelzijn. Dit idee past in het bredere beleidsdoel van de minister om een 'Green Brexit' te verwezenlijken. Enkele maanden geleden maakte de regering al cameratoezicht verplicht in Britse slachthuizen.

Vanuit sommige Britse boerenorganisaties is er kritiek op het plan om een dergelijk exportverbod in te stellen. Ze benoemen dat de EU-regelgeving al strikte voorwaarden stelt bij het transport van dieren. Een verbod op de export zou volgens de Britse schapenhoudersvereniging vooral de schapenexport naar Ierland raken, terwijl dat juist vaak om korte afstanden gaat.