Boeren geselecteerd voor Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw

Hogere opbrengsten, minder milieubelasting, lagere kosten. Zes boeren gaan de uitdaging aan. Het komend jaar gaan ze anders boeren. Door nieuwe precisielandbouwtechnieken toe te passen, gaan ze stappen zetten in de verdere perfectie van teeltmaatregelen. Hierbij worden ze intensief begeleid door onafhankelijke experts van Wageningen University & Research.

Zes boeren zijn geselecteerd uit de 55 kandidaten: Martin de Meijer, Hoek (Zeeland); Daniel Cerfontaine, Berg en Terblijt (Limburg); Pieter van Leeuwen Boomkamp, Nijkerk (Gelderland); Max Sturm, Ens (Flevoland); Bart van Loon, Slootdorp (Noord-Holland) en Nanne Sterenborg, Onstwedde (Groningen).

Duurzamere, veilige en economisch gezonde landbouw

Precisielandbouw heeft veel voordelen: hogere opbrengsten, lagere kosten, minder milieubelasting, verdere vergroening van de landbouw en verbetering van de voedselkwaliteit. Toch blijft een brede toepassing van precisielandbouwtechnieken bij boerenbedrijven uit. Dit komt door onduidelijkheid over de economische en milieuvoordelen en het ontbreken van adviesmodellen voor precisielandbouw. Dit zijn modellen die data vertalen zoals welke planten hebben meer bemesting nodig en welke minder. En het vergt doorzettingsvermogen om door de complexiteit heen te komen. Onafhankelijke precisielandbouwexperts van Wageningen University & Research ondersteunen de boeren met praktische uitvoering en Proagrica (uitgever van o.a. vakbladen als Boerderij en Groenten & Fruit) zorgt ervoor dat alle stappen op de bedrijven voor iedereen online te volgen zijn. Van de probleemstelling tot de uitvoering, iedereen kan volgen welke stappen worden gezet, welke moeilijkheden overwonnen moeten worden en welke inspanning ze moeten leveren.

Zes boeren, zes verschillende toepassingen

De zes boeren gaan ieder aan de slag met een of meer precisielandbouwtechnieken. Voor 2018 zijn de volgende technieken uitgekozen: plaatsspecifiek granulaat tegen aaltjes, variabele N-bijbemesting in aardappelen, plaatsspecifiek bekalken met bodemscan, minimaal doseren van bodemherbiciden en variabel doseren loofdoodmiddelen en fungiciden en variabel poten van aardappelen.

Eén van de zes bedrijven wordt eind 2018 uitgekozen om zijn bedrijfsstrategie met hulp van experts nog verder door te lichten en optimaal alle kansen van de precisielandbouwtechnologie te benutten.

Het NPPL-project duurt vier jaar (van 2018 t/m 2021) en wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Aeres Hogeschool Dronten is partner in NPPL, met als taak verbinding tussen groene onderwijs en NPPL te leggen. Hierdoor kunnen studenten leerervaringen in de precisielandbouw opdoen. Zij zijn immers de boeren van de toekomst. Leveranciers van precisielandbouwproducten en –diensten worden betrokken op basis van wensen van de betrokken boeren.

Pieter van Leeuwen Boomkamp (37) uit Nijkerk heeft 140 hectare akkerbouw op zandgrond. Hij wil onder andere aan de slag met een precisietoepassing voor onkruidbestrijding in suikerbieten.

“Wat je niet pakt, waar je per ongeluk niet spuit, zie je achteraf de bieten beter staan. Maar waar je te veel spuit, zet je de groei een paar dagen stil.” Dat is één aspect  van de afweging hoeveel te doseren, waarmee Pieter van Leeuwen Boomkamp worstelt. Met hulp van ‘Wageningen’ hoopt de akkerbouwer aanknopingspunten te vinden om zo te werken dat het voor de bieten het best is, voor het milieu en de kosten én op zo’n manier dat het onkruid onder de duim gehouden kan worden.

Max Sturm is 20 jaar en heeft een akkerbouwbedrijf 115 hectare in maatschap met ouders Koos en Jozefien en broer Gijs in Ens. Hij wil precisietoepassing voor variabele bodemherbiciden in zaaiuien en variabel loofdoden in consumptieaardappels.

Max en zijn familie twijfelen er niet aan dat precisielandbouw een rol gaat spelen in het toekomstbestendig maken en houden van hun bedrijf. “We willen stappen zetten om de milieubelasting te verminderen.”