Veel Nederlandse interesse voor Iraanse tuinbouwdelegatie

De Nederlandse tuinbouwsector is uniek gepositioneerd om de productie van Iraanse groenten en bloemen in kassen te bedienen. In de komende jaren zal het areaal in Iran met ettelijke tienduizenden hectares toenemen om te voorzien in de vraag naar kwaliteit en een lagere waterfootprint.

Dit gaven Mr. Baniameri, overheidsadviseur van het Iraanse Ministerie van Landbouw en Mr. Khoobestan, tuinbouwconsultant tijdens een seminar en matchmaking event aan. Dit event werd georganiseerd op 5 december bij Koppert Biological Systems. Daarbij waren meer dan 60 Nederlandse bedrijven en organisaties aanwezig.

Primeur

De vierdaagse missie van 3-7 december werd georganiseerd door de landbouwafdeling van de Nederlandse Ambassade in Iran samen met RVO, en was een primeur, na het opheffen van de sancties op Iran in 2015. De delegatie omvatte 22 Iraniërs actief in de tuinbouw. Het merendeel bestond uit private boeren, die aangaven te willen starten met een kassenproject. Verder reisde ook een vertegenwoordiger van de overheid en van de Landbouwontwikkelingsbank mee. Het programma werd mede vormgegeven door de NEC en Holland Horti International.

Oriëntatie

De delegatie bezocht een reeks van tuinbouwbedrijven actief in zaad en veredeling, ecologische plaagbestrijding, geautomatiseerde productiesystemen voor groenten en bloemen, een bloemenveiling, en gespecialiseerde bedrijven op het gebied van kassenbouw-en technologie. Hoewel de delegatieleden bekend waren met Spaanse, Turkse en lokale kassentechnologie, was dit bezoek een unieke gelegenheid om te zien hoe de Nederlandse technologie hen kan helpen om kosten te reduceren en productie en kwaliteit te verhogen.

Matchmaking

Tijdens de matchmaking hadden de Nederlandse firma’s en organisaties de kans om met de delegatieleden te praten en te begrijpen wat de behoeften zijn van Iraanse tuinders. Daarbij werden veel goede contacten gelegd. Zowel de delegatieleden als de Nederlandse bedrijven waren unaniem zeer enthousiast over het bezoek.

Veelbelovende eerste stap

De deelnemers gaven aan goed inzicht te hebben verkregen in de Nederlandse tuinbouwtechnologie en de verkregen informatie bij hun toekomstige investeringsplannen te zullen gebruiken. Tevens werd aangegeven dat bank-gerelateerde problemen en de relatief hoge prijs van de Nederlandse producten een barrière kunnen vormen. In die zin was het contact van de vertegenwoordiger van de Iraanse Landbouwontwikkelingsbank met Atradius tijdens het bezoek van belang. Middels kredietwissels kan Atradius de projectfinanciering tot 5 miljoen euro faciliteren en zo een brug bouwen tussen Nederlandse tuinbouwbedrijven en Iraanse boeren.

Het bezoek heeft wederzijds veel enthousiasme gewekt en vormt de aanzet voor een nauwere samenwerking tussen Iran en Nederland op tuinbouwgebied die in 2018 verder vorm zal krijgen.