Vooruitzichten voor de Britse landbouw in 2018: beste papieren voor pluimvee en zuivel

Adviesbureau Andersons heeft een rapport met de vooruitzichten voor 2018 voor de verschillende landbouwsectoren in het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd, met een doorkijkje tot voorbij Brexit.

Brits landschap

Volgens Andersons is de pluimveehouderij in een goede positie om de huidige groei door te zetten na Brexit. Het perspectief voor de varkenshouderij is onzeker; WTO-tarieven zijn een grote dreiging. De rundvleessector is na Brexit sterk afhankelijk van de hoogte van subsidies, maar een zwakke pond kan de sector helpen. Brexit biedt mogelijk kansen voor de melkveehouders maar de hoogte van productiekosten blijft doorslaggevend. Britse aardappeltelers ondervinden veel concurrentie van EU-producenten maar de sector als geheel kan door waardevermeerdering profiteren van een groeiende binnenlandse vraag naar verwerkte producten. De toekomst van een derde van de Britse schapenhouderij staat op het spel in de Brexit onderhandelingen.

‘Pluimveehouderij in goede positie voor groei’

De vleeskuikenhouderij groeide in 2017 vanwege een toenemende vraag naar mager vlees. Volgens Andersons is het dé sector waarin na Brexit schaalvergroting het makkelijkst zou kunnen worden bereikt, als invoer minder aantrekkelijk wordt. De sector zou een optie zijn voor andere boeren die willen diversifiëren. Pluimveehouders zouden wel moeten blijven investeren in productiviteitsgroei. De eierproducenten staan thans onder druk van supermarkten om te investeren in meer vrije uitloop.   

‘Varkenshouders moeten goede inkomsten herinvesteren’

Andersons schrijft dat de relatief goede karkasprijzen lijken te blijven aanhouden in 2018. Op de langere termijn is het vooruitzicht onzeker vanwege Brexit. Als WTO-tarieven van toepassing worden, dan zal dit significante gevolgen hebben. Andersons adviseert producenten te werken aan het verminderen van leningen en kosten, ook door middel van benchmarking, en te herinvesteren.

Schapen onder donkere wolken

‘Koers van het pond bepalend voor prijs lamsvlees’

Volgens Andersons zijn de koers van het pond en het volume van invoer uit Nieuw-Zeeland op de korte termijn het meest bepalend voor de prijs van lamsvlees. Ondanks de uitdagingen voor de sector en de onzekerheid in verband met Brexit, zal de vermeerderingsstapel waarschijnlijk ook in 2018 toenemen. Volgens de Farmers Weekly staat in de Brexit-onderhandelingen ongeveer een derde van de totale Britse schapenvleesproductie op het spel. Grote uitdaging is ook hier het verminderen van antibioticagebruik. In anticipatie op subsidieverliezen schakelen schapenhouders over op het buiten aflammeren om kosten te besparen.

‘Rundvlees stabiliseert na periode van neergang’

Het aantal fokvee lijkt te zijn gestabiliseerd op ongeveer 1,6 miljoen. Het aantal stierkalveren afkomstig van melkkoeien lijkt af te nemen omdat met de mesterij weinig te verdienen is, aldus Andersons. Er is wel een kleine toename van het aantal vleeskalveren. Door het zwakke pond kan de invoer verder afnemen en de binnenlandse productie toenemen, maar de dreiging van minder subsidies kan dit voordeel tenietdoen. Het VK is nu een netto-importeur van rundvlees, maar Britse veehouders kunnen op termijn profiteren van de wisselkoers. Ongeveer 15% van het Britse rundvlees wordt geëxporteerd, waarvan 90% naar de EU, met Nederland en Ierland als belangrijkste bestemmingslanden.

‘Productiekosten doorslaggevend voor zuivelsector’

Andersons stelt dat Britse melkveehouders moeten focussen op productiviteitsgroei en winstgevendheid. De prijsvolatiliteit zal waarschijnlijk aanhouden. Implementatie van risicobeheerssystemen en sterkere relaties tussen melkveehouders en verwerkers zijn daarom prioriteiten. Door de lage koers van het pond zijn er exportkansen voor verwerkers, maar kunnen ook de kosten voor melkveehouders oplopen. Andersons denkt dat Brexit een kans biedt om de invoer te verminderen en de export te verhogen. Het VK heeft ‘het land, weer, passie en kennis’ om melk van wereldklasse te produceren, aldus Andersons.

‘Kansen voor aardappeltelers in verwerking’

Volgens Andersons staan Britse telers onder druk door hogere oogstopbrengsten en lagere kosten in andere Europese landen. De Britse markt voor verwerkte aardappelproducten blijft groeien en daarom moet in het land door investeringen beter gebruik worden gemaakt van het geoogste product, stelt Andersons.

‘Suikerbietenteelt onder druk door neonicotinoïdenverbod’

Andersons denkt dat de sector in 2018 onder druk kan komen te staan door dat het verbod op zaadbehandeling met neonicotinoïden en de toenemende dreiging van nematoden. De Farmers Weekly meldt dat het aantal hectaren van suikerbiet met een derde is toegenomen vanwege een hogere prijs en de beëindiging van de quota.