Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen daalde met 3,2% in Spanje in 2016

In 2016 daalde het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het Spaanse platteland met 3,2% t.o.v. het voorgaande jaar. In totaal werd er 75.052 ton verkocht in tegenstelling tot de 77.536 ton die werd verkocht in 2015.

Traktor spuit met gewassenbeschermingsmiddelen op het Spaanse platteland

Deze gegevens zijn afkomstig uit de enquête “Verkoop gewasbeschermingsmiddelen 2016” die is gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw en Visserij, Voedingsmiddelen en Milieu (Mapama). Uit de enquête blijkt tevens dat de middelen in fungiciden en bactericiden het meest gebruikt worden en 50,5% vertegenwoordigden van de totale hoeveelheid verkochte gewasbeschermingsmiddelen: 38.919 ton (+ 7,1%).

In 2016 werd er in totaal:

  • 15.225 ton herbiciden verkocht (19,8% van het totaal) wat een daling inhoudt van 2,3% t.o.v. 2015.
  • 7.599 ton insecticiden en acariciden verkocht (9,9% van het totaal), wat neerkomt op een stijging van 11,2% in vergelijking tot 2015.
  • 108 ton Mollusciciden verkocht (0.14% van het totaal) met een stijging van 58,8% ten opzichte van een jaar eerder
  • in de categorie van "groeiregulatoren" 152 ton verkocht, (0.20% van het totaal) met een daling van 10,6% in vergelijking tot 2015
  • binnen de "andere gewasbeschermingsmiddelen", werd 15.049 ton verkocht, (19,5% van het totaal) wat een daling weerspiegelt van 18,8% ten opzichte van het voorgaande jaar

Bron: www.efeagro.com