Geïrrigeerde gewassen zullen tot 20% meer water nodig hebben als gevolg van klimaatverandering

Geïrrigeerde gewassen kunnen hun waterverbruik tussen 10% en 20% per jaar verhogen als gevolg van de impact van klimaatverandering op hun natuurlijke opbrengst. Andrés del Campo bevestigt dit, voorzitter van de FENACORE.

Illustratie bij artikel

De klimaatverandering heeft een impact op de natuurlijke opbrengt van geïrrigeerde gewassen, wat kan leiden tot een toename van het waterverbruik tussen 10% en 20% per jaar. Deze waarschuwing is gedaan door de president van FENACORE, Andrés del Campo, op de Efiagua-markt.

De beurs, gericht op irrigatie en klimaatverandering, liet zien hoe de toename van de maximale temperatuur en de daling van de regelval ervoor zorgt dat gewassen hun vegetatieve cyclus intensiveren omdat warmte en gebrek aan water hun proces versnellen. In 2017 daalde de regenval in Spanje met 24,3% minder en steeg de temperatuur gemiddeld 1,4 graden.

De gewassen zijn continue actief doordat de winterslaap niet wordt geproduceerd, waardoor hun vraag naar water aanzienlijk toeneemt; een feit die dwingt om een plan van structurele maatregelen in te voeren die de boeren in staat stelt om op voorhand te handelen voor de negatieve gevolgen van de droogte op economisch vlak als het milieu.

Del Campo vestigde de aandacht op de noodzaak om vooruitgang te boeken bij de duurzame uitvoering van reguleringswerken die het mogelijk maken de capaciteit met ten minste 25% te vergroten om toe te komen aan de toenemende vraag.

In feite, vooruitgang in deze infrastructuren maakt het mogelijk voorzien te zijn van water ten tijde van schaarste, deze activiteit te beschermen en daardoor de levering van basisvoedsel aan een groeiende wereldbevolking te garanderen.

Maatregelen om de beschikbaarheid van water te garanderen

De president van Fenacore bekritiseerde de milieusectoren die vragen om beperkingen van irrigatie water als een maatregelen om de droogte te verlichten, omdat ze naar zijn mening obstakels vormen voor een intensieve bedrijvigheid die zes keer meer produceert dan het droge land. "In een context waarbij de klimaatverandering steeds extremere verschijnselen met zich meebrengt, is het noodzakelijk om onder andere stuwmeren aan te leggen, mits deze duurzaam zijn en de economische, sociale en ecologische condities zijn overwonnen. Zo kan water worden gegarandeerd in periodes van droogte, en wordt schade vermeden die hevige regenval veroorzaakt, "zei hij.

De Federatie doet er alles aan om de tijdelijke toewijzing van de watergebruiksrechten tussen bekken flexibeler te maken. En het tijdelijke gebruik van putten en grondwater in tijden van droogte te bevorderen, door kunstmatige opladingen van waterhoudende grond in de natte jaren om te beschikken over een voorraad in tijden van watergebrek. Zo kan er op een alternatieve manier gebruik worden gemaakt van oppervlakkig- en ondergronds water.

Een andere oplossing is om de modernisering van irrigatie te bevorderen, rekening houdend met het doel een dubbele efficiëntie te bereiken: energie en water. Het directielid bevestigde dat hoe meer vooruitgang er geboekt zal worden in dit opzicht, hoe minder water er gebruikt zal worden.

In de afgelopen decennia heeft de modernisering ertoe geleid dat de vraag naar water voor landbouwgebruik is gedaald van 80& tot 63%, tot onder de 15.000 hectometer per jaar. Tegelijkertijd is het noodzakelijk te blijven investering in de biotechnologie om gewassen te kunnen ontwikkelen die minder water nodig hebben en beter bestand zijn tegen plagen, concluderen Fenacore.

Bron: interempresas.net