Tien gemeenten in een pilot voor gratis en simpel (bosbouw)kadaster

De Portugese regering is een pilot begonnen in 10 gemeenten, in Noord- en Midden-Portugal, die in juni van dit jaar zijn aangetast door branden. Het doel van deze pilot is om landeigenaren de gelegenheid te geven gratis en op eenvoudige wijze hun land te registreren. De minister van Landbouw hoopt zo bij kleine landeigenaren het bezwaar weg te halen dat het registeren te bureaucratisch zou zijn en meer zou kosten dan datgene wat het kleine stukje land waard is.

De tien gemeenten die in de pilot zitten, beslaan samen 245.821 hectare, verdeeld over 64 deelgemeenten met 73.981 inwoners. 86,4% van de totale hectaren is niet geregistreerd. Slechts 337 km2 is dit wel, aldus gegevens van het ministerie van Justitie. In deze tien gemeenten staat wel 60.958 landbouw percelen geregistreerd die tezamen 22% van het areaal beslaan.

De pilot is een van de maatregelen die het ministerie van landbouw heeft genomen, in het kader van de bosbranden van dit jaar, om de bosbouwsector in Portugal te hervormen.  Het is voor de duur van één jaar. Indien de pilot succesvol blijkt te zijn, dan zal deze worden uitgebreid door heel het land.

Bron: Expresso

Zie ook