Bezorgdheid over de stagnatie van de binnenlandse consumptie in Spaanse voedsel

De vakbonden unie van vee en landbouwers constateert, na een eerste analyse van het rapport van de Consumenten voeding in Spanje 2016 door MERCASA, de aanhouding van de trend van de afgelopen jaren en laat een stijging van 4,3% zien in de besteding van voedsel in 2016 met betrekking tot 2014.

Overzicht cijfers consumptie Spaans voedsel

De vakbonden unie benadrukt dat de voedselconsumptie per huishouden in de laatste twee jaar is afgenomen met 2% in volume, tot een bedrag van 29,1 miljoen (Tm/L). Desondanks betalen de consumenten meer voor hun voedsel, met een kostenstijging van bijna 1%, grenzend aan de 67.100 miljoen euro.

Verontrusting over de daling van producten als olijfolie (-9,5%), fruit (-4,88%) en groenten (-5,68%)

Tussen 2014 en 2016 is er 812.400 Tm/L minder voedsel gekocht; terwijl er 704 miljoen euro meer is betaald, wat zich vertaald in een prijsstijging in 2015 van 2,2% en in 2016 van 0,8%.

In enkele basisproducten is een consumptieverlies te zien zoals olijfolie(-9,5%), fruit  (-4,88 %)en groenten (-5,68%); maar met het contrast van een stijging van de kosten in deze zelfde producten van respectievelijk 20,38%, 4,78% en 1,92%. Consumptieverlaging is te zien in vlees, waarbij een verlaging van 3,79% ook een daling in de kosten laat zien van iets minder, 3,54%.

In datzelfde rapport is een duidelijke stijging in de uitgaven buitenshuis te zien, volgens HORECA - Hotels, Restaurants en Catering - in vergelijking met 2014, van 11,6%, van bijna 35.135 miljoen euro; wat toe te schrijven is aan de nieuwe recordcijfers op het gebied van toerisme. Ook de voedselexport is gestegen met in 2016 meer dan 46.781 miljoen euro, wat een stijging laat zien van 14,6%.

De vakbond concludeert dat de groei enerzijds te danken is aan de stagnatie in de huishoudens en groei dankzij toerisme en de export en anderzijds door minder te betalen aan de landbouwers en veehouders en de kosten te verhogen voor de consumenten.

Verbruik en uitgaven Spaanse huishoudens

"Het is niet mogelijk dat huishoudens ongeveer hetzelfde kopen, of minder, maar ieder jaar meer moeten betalen", bevestigt de organisatie. Tevens benadrukt zij dat het rapport een eenzijdig zicht geeft op wat er gebeurt in deze sector omdat er geen details worden weergegeven vanuit HORECA. De vakbond geeft aan dat voorgaande gegevens bevestigen dat onevenredigheid in de voedselketen verbetert moet worden.

Ondanks de PAC-subsidies van 5.000 miljoen euro, is het fundamenteel dat de landbouwers en veehouders vanuit de markt, die 150.000 miljoen bedraagt, inclusief export, hun inkomsten moeten verbeteren. De organisatie is van mening dat een eerlijke verdeling op de voedselketen van belang is, waarop zij wijzen op een herziening van de huidige wet van de Verbetering van de Werking van de Voedselketen.

Bron: agroinformacion.com