Iraanse en Nederlandse aardappelsector versterken samenwerking

Tijdens het aardappelseminar eind november in Teheran spraken 25 vertegenwoordigers uit de Iraanse en Nederlandse aardappelsector zich onder meer uit voor de opzet van demonstratieprojecten in 2018 e.v.. Er komt aandacht voor betere ketenoplossingen en voor nieuwe aardappelvariëteiten die beter aansluiten op de wensen van de Iraanse aardappelverwerkende industrie.

Impressie aardappelseminar

Het tweedaagse aardappelseminar in Teheran was georganiseerd door de Nederlandse Ambassade/Landbouwraad in Teheran, samen met de Iraanse Vereniging van Pootaardappel Telers en Wageningen UR.  Op de eerste dag konden 200 Iraanse aardappeltelers, ketenbedrijven en officials kennismaken met de Nederlandse aardappelsector, de nieuwste innovaties, en gesprekken voeren met aanwezige Nederlandse bedrijven uit de sector. Tijdens deze dag konden zij interactief kennismaken met de nieuwste technologieën in de aardappelteelt, gecontroleerde opslag en bewaarmethoden, en de mogelijkheden verkennen voor de in Iran sterk opkomende verwerkingsindustrie. Ook methoden om water efficiënter te gebruiken en oplossingen voor productie op verzilte arealen werden gepresenteerd.

Aardappelmissie

De Iraanse onderminister  van landbouw mr. Keshavarz sprak over de samenwerking tussen Iran en Nederland. Zijn speech werd gevolgd door een serie presentaties over de bevindingen van de aardappelverkenningsmissie over na-oogstverliezen door Ben Meijer van de WUR, en modernisering van de aardappel teeltmethoden en gekoelde aardappelopslag door Doeke Oosterbaan van Ostra International. Ook werd middels een videoboodschap door Marcel Beukeboom, de Climate Envoy van Nederland, gesproken over klimaatverandering en mogelijkheden voor boeren om hun bedrijven meer milieu en economisch duurzaam te maken met slimme interventies, zoals precisielandbouw.

Impressie aardappelseminar

Projecten

Tijdens het seminar spraken ruim 25 vertegenwoordigers uit de Iraanse en Nederlandse aardappelsector zich uit over de aanpak en bespraken specifieke demonstratieprojecten voor 2018 en verder. Men sprak zich unaniem uit om te werken aan ketenoplossingen (whole chain solutions) om de aardappelproductie en verwerkingsindustrie dichter tot elkaar te brengen, waaronder de  introductie van nieuwe aan de verwerkingsindustrie aangepaste variëteiten, demonstratie van verbeterde teeltmethoden, betere gecontroleerde opslag en bewaarmethoden om de na-oogst verliezen te beperken, en betere data- en informatiesystemen voor de aardappelsector. Tevens zal dit project moeten bijdragen aan de stabilisering van kwaliteit en prijsvorming. Verder zal gewerkt worden aan oplossingen voor aardappelproductie in verzilte omgeving, en aan praktische assistentie voor specifieke productieproblemen waaronder nematoden, cut worms, bemesting etc.

Pressure Cooker event

Simultaan met het Business Seminar organiseerde de Nederlandse ambassade een Pressure Cooker-event op het gebied van water en aardappelen. Dat gebeurde voor 28 Iraanse studenten, die een voorstel hadden ingediend op dat vlak. Een jury van professoren en ondernemers selecteerde hiervoor de beste teams. Het bedrijf Inqubator Leeuwarden faciliteerde de tweedaagse workshop en hielp de studenten om hun ideeën verder uit te werken tot een vermarktbaar product. Het winnende team won een reis naar Nederland, waar zij hun businessplannen verder mogen uitwerken. 

Impressie aardappelseminar

Veel aandacht

Via Holland Branding, waardoor het seminar er professioneel uitzag en sociale media kreeg het aardappelseminar veel aandacht. De speciale website werd bezocht door meer dan 600 mensen, de Iraanse Financial Tribune en AgriMagazine publiceerden artikelen, ook werd een interview met één van de Nederlandse bedrijven die in het event participeerde voorafgaand gepubliceerd. Dit bedrijf (Kiremko) heeft vervolgens op LinkedIn enthousiast verslag gedaan van het event.

Het event werd door participanten in dank-emails beschreven als: uniek voor Iran, zeer leerzaam, graag herhalen in de regio’s.  Er werden door de aanwezige Nederlandse bedrijven goede zaken gedaan.