Structurele veranderingen van Poolse varkenssector - rapport

Dit rapport, geschreven in opdracht van de Landbouwraad Polen, biedt een uitgebreid overzicht van de varkenssector in Polen. Het rapport is geschreven voor geïnteresseerde Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Hierbij een korte samenvatting van het onderzoeksrapport.

varkens
©Murawska

Sector

De varkenssector is niet alleen een van de belangrijkste takken van de Poolse landbouwsector, het heeft ook een belangrijke sociale positie. Gunstige natuurlijke omstandigheden, het grote aandeel in de commerciële productie, de werkgelegenheid, evenals een hoge varkensvleesconsumptie hebben Polen ertoe gebracht 2,5-2,8 miljoen ton varkensvlees te produceren, één van de grootste producenten in de EU.

Uitdagingen

Na de toetreding van Polen tot de EU is de ontwikkeling van de varkenssector meer gehinderd dan de productie en verwerking van pluimvee, melk en rundvlees. Problemen met betrekking tot de productie van varkensvlees zijn te wijten aan:

  • gefragmenteerde bedrijfsstructuur in vergelijking met die in de EU-15-lidstaten,
  • afnemend aandeel van varkensvlees in commerciële landbouwproductie,
  • afnemend aandeel van varkensvlees in de totale vleesproductie,
  • lage prijs-concurrentievermogen,
  • problemen met Afrikaanse varkenspest (AVP)
  • belemmerde export door het Russische embargo.

Polen heeft momenteel een groot productietekort en is niet zelfvoorzienend. Het aandeel geïmporteerd vlees op de binnenlandse markt is gestegen tot 40%. De negatieve handelsbalans in varkensvlees was 220 duizend ton in vleesequivalent en EUR 342 miljoen in 2016.

Toekomst en Kansen

Bevordering van Poolse vleesproducten en vleeswaren op externe markten vereist een grotere betrokkenheid van exploitanten, inclusief brancheorganisaties. Het moet vooral gericht zijn op traditionele producten die duidelijk verband houden met regio’s in Polen. De eerste positieve effecten van dergelijke maatregelen worden weerspiegeld in een aanzienlijk aantal traditionele producten die in de EU zijn geregistreerd. Jarenlange ervaring in export en bekendheid op specifieke markten moeten worden gebruikt om producten te promoten die het meest worden gevraagd.

Het volledige (Engelstalige) rapport over de varkenssector in Polen ontwikkeld door het Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IAFE-NRI) is op te vragen door contact op te nemen met ons o.v.v. ‘’Report Pig Sector Poland’’.

De kansen in de Poolse varkenssector zijn groot aangezien varkensvleesproducten één van de belangrijkste elementen is in de dagelijkse voeding in Polen, zeker in combinatie met een toename van het consumenteninkomen.