Kennis en technologie innovatiemissie Californië: Climate and labour smart agriculture

Bent u actief op het snijvlak van Hightech Systemen & ICT en Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen? En heeft u interesse in samenwerking met Californië? Ga dan mee met de kennis- en technologie innovatiemissie van 25 tot en met 29 maart 2018.

Op woensdag 31 januari van 14.00 – 17.00 uur organiseert RVO.nl hierover een informatiebijeenkomst in Utrecht.

De doelen van deze missie zijn:

 • Inzicht krijgen in de ontwikkelingen en uitdagingen rondom de toepassing van smart technologie (robotica, ICT en automatisering) in de akkerbouw en de kennisontwikkeling daaromheen.
 • Verkennen van trends en kansen voor samenwerking op vertical en indoor farming als alternatief naast vollegronds voedselproductie.
 • Koppelen van Nederlandse innovatieve kennis en technologie aan Californische partners. De focus ligt op een langdurige samenwerking met California op smart agriculture.

Waarom samenwerking met Californië?

Klimaatverandering en recente beleidsontwikkelingen hebben een grote impact op de agrarische sector in Californië. De recorddroogte zorgt er voor dat agrarisch ondernemers dringend behoefte hebben aan mogelijkheden om het bedrijf en met name het watergebruik slim te managen. Daarnaast groeit de behoefte aan automatisering door de steeds hogere arbeidskosten.

De missie is het startpunt voor het versterken en verder uitbouwen van de meerjarige samenwerking tussen Nederland en Californië op het gebied van 'smart agriculture'. Californië heeft Nederland ook het nodige te bieden. Net als Nederland loopt Californië voorop in technologie en kennisontwikkeling in het agrodomein.
Daarnaast kunnen we veel leren van het innovatie ecosysteem in California waar accelerators, incubators en private investeerders een belangrijke rol spelen.

Voor wie?

Bent u verbonden aan een kennisinstelling of technologieprovider, of bent u onderzoeker? En bent u actief op een van onderstaande thema’s met focus op de primaire sector? Dan is deze missie interessant voor u.

 • Robotics / automation
 • Data collectie / Data Analysis
 • Smart Irrigation
 • Vertical Farming / Greenhouse Technology

Speciale aandacht gaat naar innovatieve technologische start- en scale-ups uit Nederland, die behoefte hebben aan rechstreekse contacten met agrarische- en techbedrijven in Californië.

Conceptprogramma

Het missieprogramma (in het Engels) is in ontwikkeling. Dit vullen we de komende weken verder in. We kijken hierbij ook naar de specifieke wensen van de deelnemers

Het conceptprogramma in het kort:

•    Bezoeken aan innovatiecentra, de Agtech summit in Salinas en accelerators in San Francisco.
•    Seminar in samenwerking met universiteiten en de Staat California.
•    Rondetafelgesprekken bij indoor farming bedrijven en akkerbouwers in de Central Valley.

Bezoek aan Vancouver

Naast het programma in Californië overwegen we bij voldoende belangstelling een bezoek aan Vancouver (Canada). De focus van dit bezoek ligt op vertical en indoor farming. De Nederlandse Consul Generaal in Vancouver organiseert dit onderdeel.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon, exclusief btw. Hierbij is inbegrepen: deelname aan het collectief programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners als dit is vermeld in het programma.

Deelname is exclusief: reis- en verblijfskosten, alle individuele kosten, mogelijke kosten voor de matchmaking en de extra kosten als u kiest voor de optie om naar Vancouver te gaan.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan vóór 12 januari 2018 aan via het registratieformulier. Hier kunt u ook uw interesse aangeven in het optionele bezoek aan Vancouver.

Uw definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie binnen de scope en doel van de missie past.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 31 januari van 14.00 – 17.00 uur organiseert RVO.nl een informatiebijeenkomst in Utrecht. Hier stellen we samen met deelnemers onder meer de gezamenlijke propositie op.

Meer informatie

Heeft u vragen over de innovatiemissie? Neemt u dan contact op met:

 • Willemien van Asselt
  Senior Advisor International Science Technology Innovation Agrofood & Biobased:
  E willemien.vanasselt@rvo.nl
  M +31 (0) 88 042 5941

Of stuur een mail naar innovatiemissies@rvo.nl.

Bron: RVO.nl