NWO investeert 12,8 miljoen in Agri & Food en 5,7 miljoen in Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) draagt 550 miljoen euro bij aan het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019. Van deze bijdrage wordt 272 miljoen euro besteed aan onderzoek waar ook bedrijven significant aan meebetalen. Daarvan gaat 12,8 miljoen euro naar de topsector Agri & Food en 5,7 miljoen euro naar de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Er wordt 278 miljoen euro besteed aan activiteiten voortkomend uit de topsector-roadmaps. Voor praktijkgericht onderzoek is 12 miljoen euro gereserveerd, voor onderzoeksfaciliteiten en ICT 100 miljoen euro en voor onderzoek aan NWO-instituten 60 miljoen. Daarnaast bestaat 80 miljoen euro uit vrij onderzoek gericht op topsectoren en bedragen de uitvoeringskosten 26 miljoen.

Zie voor meer informatie het document 
Topsectoren NWO-bijdrage 2018-2019 op de site van de NWO. De onderdelen 'Agri & Food' en 'Tuinbouw & Uitgangsmaterialen' staan vanaf de pagina's 8 en 116.

Bron: NWO