Proeftuin Precisielandbouw Zuid-Nederland van start

De Proeftuin voor Precisielandbouw Zuid-Nederland is donderdag 30 november officieel van start gegaan. De proeftuin bestaat uit twee locaties in Colijnsplaat (Zld.) en Reusel (N.-Br.).

De proeftuin is een samenwerkingsverband tussen ZLTO, Van den Borne, Technische Universiteit Eindhoven, Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. Wageningen Universiteit & Research en HAS Hogeschool Den Bosch en Venlo zijn ondersteunende partijen in het project. Centraal staan de innovatiegroepen met akkerbouwers, boom- en fruitkwekers en overige open teelten.

Doel van het project is het ontwikkelen en exploiteren van een proeftuin voor precisielandbouw om daarmee innovatie en de adoptie van precisielandbouw in Nederland te versnellen. Strevenis  om met minder gebruik van water, mineralen en gewasbeschermingsmiddelen om een hogere en kwalitatief betere opbrengst te behalen.

Centraal staan 17 innovatiegroepen van maximaal tien akkerbouwers, boomtelers, fruitkwekers en vollegrondgroentetelers. In januari begint ZLTO met de werving van deelnemers. De Proeftuin Precisielandbouw Zuid-Nederland heeft voor drie jaar een begroting van 2,9 miljoen euro, waarvan de helft wordt opgebracht door de partijen uit het samenwerkingsverband. Het ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit en de provincie Noord-Brabant dragen ook 1,45 miljoen bij.

Bron: ZLTO