Do's and don'ts in het zakendoen in Thailand

Wilt u zakendoen in Thailand? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft u een aantal tips.

Business Partnership
©Internet
Business Partnership

RVO geeft op de Thailand landenpagina informatie over zakendoen in Thailand. Hier vindt u alvast enkele tips.

Voor het binnenhalen van orders is het belangrijk om een intensief contact te onderhouden met uw zakenpartner.

Wilt u een eerste afspraak maken of uw product onder de aandacht brengen? Stuur dan liever geen fax of e-mail, maar een brief. Dat stelt een Thai veel meer op prijs.

Zakelijke contacten

 • Een zakenman of -vrouw doet er overigens goed aan om zich voor zakelijke ontmoetingen formeel te kleden.
 • Uw Thaise zakenrelatie zal u begroeten met een (slappe) handdruk. Laat het initiatief daartoe wel aan uw zakenpartner over.
 • De Thai begroeten elkaar met een 'wai'. Dit is een traditioneel gebaar waarbij men de handpalmen tegen elkaar plaatst en ze naar het gezicht brengt.
 • Het is gebruikelijk iemand aan te spreken met Mr/Mrs/Miss en de voornaam. U kunt als aanspreektitel ook het Thaise woord Khoen gebruiken, zowel voor een vrouw als voor een man. Het is ongebruikelijk een Thai met zijn vaak lange en moeilijke achternaam aan te spreken. De mensen hebben meestal ook een korte bijnaam die u na enkele sociale contacten leert. U kunt ze daarna met deze bijnaam aanspreken.
 • Ook door de boeddhistische invloed zijn de Thai in het algemeen hartelijke en vriendelijke mensen. Ze staan bekend om hun verdraagzaamheid en gastvrijheid. Laat u zich hierdoor niet verleiden tot joviaal gedrag en raak bijvoorkeur uw gesprekspartner niet vriendschappelijk aan.

Onderhandelen

 • Onderhandelen in Thailand vereist geduld, zelfbeheersing en vasthoudendheid. Laat u voor de contractbesprekingen adviseren over de ter zake doende wetgeving. Onwetendheid kan uw onderhandelingspositie ernstig verzwakken. Een afspraak is pas een afspraak als deze in een rechtsgeldig en ondertekend contract staat vermeld.
 • De Thaise maatschappij is zeer hiërarchisch. Daarom is het belangrijk dat u aangeeft welke positie u inneemt in de eigen organisatie. Zorg daarom voor voldoende (Engelstalige) visitekaartjes, met daarop een duidelijke vermelding van uw functie. De kaartjes blijven meestal tijdens het gesprek op tafel liggen. Het getuigt van weinig respect om ze meteen op te bergen zonder ernaar te kijken. Gebruik ze ook niet om er aantekeningen op te maken. Men ziet het als een belediging als u na beëindiging van het gesprek de kaartjes niet meeneemt.
 • Het spreken van enkele woorden Thai kweekt sympathie bij de Thaise zakenpartner. Probeer een persoonlijke band op te bouwen met uw counterpart. Daar is gelegenheid voor tijdens de lunch, het diner of op de golfbaan. Thai houden er een indirecte manier van communiceren op na. Ze kunnen daarom moeite hebben met de directe Nederlandse wijze van benaderen.
 • De Thai waarderen het erg als u een klein (relatie)geschenk of attentie meebrengt. Om eventueel 'gezichtsverlies' voor de gever te vermijden, pakt men cadeaus niet in uw bijzijn uit. Typische ‘Holland’-souvenirs zijn gewild.

Sociale aspecten

 • In Thailand neemt de koning een zeer belangrijke plaats in. Negatieve opmerkingen en grapjes over hem en de Koninklijke familie zijn "not done".
 • In een overwegend boeddhistisch land vormen de in het oranje geklede monniken een opvallende verschijning in het straatbeeld. Vrouwen mogen een monnik beslist niet aanraken. Zowel in het gastland als in Nederland is het raadzaam om Boeddhabeeltenissen respectvol te bejegenen.