Wat betekent de nieuwe 'Industrial Strategy White Paper' voor de Britse agri-food sector?

Afgelopen maandag publiceerde de Britse regering de Industriële Strategie ‘Building a Britain fit for the future’. De strategie focust op het creëren van een economie die de productiviteit en het verdienvermogen in het land stimuleert en erkent de rol die de overheid hierin kan spelen. Het document benadrukt de kracht van de Britse voedingsmiddelen- en drankenindustrie en het belang hiervan voor de Britse economie. De voedingsmiddelenindustrie maar ook primaire landbouw komen daarom in het document op verschillende momenten in beeld. Het document is over het algemeen door het bedrijfsleven, de pers en de politiek lauw ontvangen. Het document zou de vinger wel op de zere plek leggen, maar zou weinig bevatten in de zin van een directe aanpak en concrete beleidsplannen.

Titelpagina Industrial Strategy

Sector Deal

De beleidsplannen zijn het product van een uitvoerige consultatie dit jaar van meer dan 2.000 organisaties door het hele land. De Britse ministeries BEIS (economische zaken) en DEFRA (landbouw) zijn het afgelopen jaar samen met het bedrijfsleven en andere organisaties in gesprek gegaan over een speciale sector deal voor de agrifood sector, ter ondersteuning van de export en de toepassing van innovaties door de sector. Met de ontwikkeling van deze sector deal wordt volgend jaar een start gemaakt.

Circulaire Economie

Belangrijk onderdeel van de Industrial Strategy zijn de ambities van de regering op het gebied van de circulaire economie. De regering lanceert in dit kader een onderzoeksprogramma voor de landbouwsector, het zogenaamde ‘Transforming food production: from farm to fork Programme’. Dit programma moet gaan bijdragen tot de ontwikkeling van een geavanceerde en duurzame landbouwsector, middels stimuleringsmaatregelen voor investeringen in duurzame landbouw zoals in precisielandbouw. Het programma zal daarom ook steun bieden bij de ontwikkeling van markten voor innovatieve technologieën en technieken. Landbouwtechnologie wordt bijvoorbeeld genoemd als een van de prioriteitsgebieden voor een bredere adoptie van kunstmatige Intelligentie en de data-revolutie. De regering gelooft dat het land een belangrijke voortrekkersrol kan spelen in de mondiale transitie naar een hoog-efficiënte landbouw.

Reactie uit de agri-food sector

Vanuit de agri-food sector is positief gereageerd op de beleidsvoornemens in het document. De landelijke federatie van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie (Food and Drink Federation) verwelkomt de erkenning van het economisch belang van de voedingsmiddelensector en de aankondiging van een speciale sector deal voor de sector. De National Farmers Union (NFU) is verheugd dat de regering van de Britse landbouw een belangrijke speler wil maken op het gebied van efficiëntie verhoging en geld wil reserveren voor landbouwonderzoek. De NFU verwelkomt ook de sector deal.  De National Pig Association verklaart dat de strategie een positieve stap is voor de Britse landbouw vanwege de focus op technologie ontwikkeling en adoptie.