Britten volgen Nederland in strijd tegen antimicrobiële resistentie

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid. Door onzorgvuldig gebruik worden steeds meer bacteriën ongevoelig voor de werking van antibiotica. Resistente bacteriën kunnen zich verspreiden via voedsel, mensen, dieren en het milieu. Om antibioticaresistentie tegen te gaan zijn er zowel in Nederland als het Verenigd Koninkrijk strenge regels gekomen voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij. De Britse overheid presenteerde onlangs de laatste cijfers over antibioticagebruik en heeft samen met de veehouders nieuwe, sectorspecifieke doelen opgesteld.

Het Verenigd Koninkrijk kijkt sterk naar Nederland voor voorbeelden van het succesvol terugdringen van het gebruik van antibiotica. Zelf heeft het zich met de AMR-strategie 2013 tot 2018 gecommitteerd aan het terugdringen van het gebruik van antibiotica. Na het voortgangsrapport ‘The Review on Antimicrobial Resistance’ uit 2016 zijn een aantal nadere doelen gesteld, waaronder het terugdringen van het gebruik van antibiotica tot 50 mg/kg in de veehouderij in 2018.

Tijdens een recente conferentie van de Responsible Use of Medicines in Agriculture Alliance (RUMA) en de Veterinary Medicines Directorate (VMD) werden de laatste resultaten gepresenteerd in het ‘UK Veterinary Antibiotic Resistance and Sales Surveillance Report’. In het rapport valt te lezen dat het gebruik van antibiotica in de veehouderij in 2016 is gedaald tot 45 mg/kg (minder dan de 50 mg/kg in de doelstelling én 2 jaar eerder bewerkstelligd) en dat verkoopcijfers voor antibiotica in 2016 op het laagste niveau sinds 1993 liggen. Er lijkt sprake van verantwoordelijk gebruik.

Pluimveehouderij voorop

Naast cijfers voor pluimvee, varkens en rundvee zijn nu ook cijfers beschikbaar voor legkippen, gekweekt vederwild (gamebirds) en de zuivelsector. Opvallend is dat de pluimveehouderij in het Verenigd Koninkrijk voorop loopt als het gaat om het verminderen van het gebruik van antibiotica en dat vooral de varkenssector nog een grote verbeterslag te maken heeft. Mede daarom is in 2016 de Targets Task Force van de RUMA in het leven geroepen om sectorspecifieke doelen vast te stellen. Deze nieuwe sectorspecifieke doelen werden ook gepresenteerd tijdens de RUMA & VMD Conferentie.

Omdat elke sector zijn eigen specifieke uitdagingen kent en bijvoorbeeld datacollectie soms nog problematisch is, zijn de verschillen in de manier waarop de doelen zijn gepresenteerd per sector vrij groot. Het belangrijkste is dan ook niet het doel op zich, maar de wil en het vertrouwen binnen de sectoren om de doelen te behalen. Daarvoor moeten de doelen realistisch zijn.

De Britse Chief Veterinary Officer benadrukt regelmatig dat het VK ook mondiaal een voortrekkersrol wil vervullen, in het bredere kader van One Health. Hij ziet als kern van de aanpak het reduceren van ziekten en het gezonder maken van landbouwdieren. Ook dat sluit sterk aan bij hoe in Nederland goede resultaten zijn geboekt (in 10 jaar tijd 60 procent minder antibiotica).

Meer informatie over de Nederlandse aanpak in de context van One Health kunt u vinden op de website van het Netherlands Centre for One Health.

Voor informatie over het gebruik van antibiotica in de veehouderij in Nederland kunt u terecht bij de Autoriteit Diergeneesmiddelen.