Iran op zoek naar aardappelkennis

De aardappelketen in Iran kan sterk worden verbeterd. Vooral in de beginfase van de keten – grondbewerking, kwaliteit pootgoed, bewaring en transport – zijn er forse verliezen. Nederlandse agrobedrijven zijn in staat oplossingen aan te dragen. Dat zegt Twan van den Berg van Kiremko. Tijdens een seminar op 28 en 29 november spreken Nederlandse en Iraanse ondernemers over mogelijke samenwerking.

Kiremko is een Nederlandse fabrikant van aardappelverwerkende machines en levert totaaloplossingen vanaf de invoer van aardappelen tot aan verpakkingslijnen voor eindproducten zoals frites en chips.

Wereldwijd actief

Kiremko is wereldwijd actief, ook in Iran. Aan dit land heeft het bedrijf  onder meer twee frites-productielijnen en een chips-productielijn geleverd. De eerste lijn werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw geïnstalleerd, de  overige lijnen in de jaren negentig, voordat het handelsembargo van kracht werd. Op dit moment is het bedrijf via een eigen agent in Iran in onderhandeling over de levering van enkele nieuwe productielijnen.

Nieuwe contacten met Iran

Afgelopen jaar zijn er contacten gelegd tussen de Iraanse en Nederlandse ambassades, bedrijven en kennisinstellingen om verbeteringen in de aardappelteelt bespreekbaar te maken. Van den Berg van Kiremko was hierin een van de initiatiefnemers. Zijn doel is om de opbrengst van de oogst te verhogen en de kwaliteit van het eindproduct te verbeteren.

Lees meer over aardappels in Iran

Zie ook