India: de gigant ontwaakt

Pak een leeg vel papier. Trek een lijn van linksonder naar rechtsboven. Wat je zojuist hebt getekend? De groei van nagenoeg elke categorie levensmiddelen op de Indiase markt. Of de ontwikkeling van India zelf, de snelst groeiende economie van de G-20. De verdrievoudiging van het inkomen van huishoudens die zal plaatsvinden in de periode 2010-2020 heeft grote invloed op de consumptie van voedsel en de vraag naar verwerkte producten. "The next decade belongs to India".

World Food India

Begin november vond in Delhi voor de eerste maal de beurs World Food India plaats. Het evenement werd georganiseerd door het Ministerie van Voedselverwerkende Industrie hetgeen de prioriteit illustreert van de regering van premier Modi om de verwerking, logistiek en koelketens naar een hoger niveau te tillen. De opkomst van een urbane middenklasse, de snel veranderende voedselpatronen en het enorme bederf van groenten en fruit in het begin van de keten onderstrepen de noodzaak van de veranderingen. India, met 1.3 miljard inwoners, is de tweede producent ter wereld van groenten en fruit met een gecombineerde output van 285 mln. ton. Daarvan wordt slechts 2% tot 3% verwerkt; de verspilling kan wel oplopen tot 40%. Om dat op orde te krijgen, is een uitdaging die gezien de bevolkingsomvang van India zelfs voor de mondiale voedselzekerheid gewichtig genoemd kan worden.

Nederland was op World Food India aanwezig als Focus Country met een door de RVO georganiseerd collectief paviljoen waarin 28 bedrijven en kennisinstellingen deelnamen. Tijdens de evaluatie na afloop waren de deelnemers eensgezind in hun overtuiging: het gaat gebeuren in India. Een makkelijk te veroveren markt zal het niet zijn, maar wie kan of wil het zich permitteren om India daarom maar links te laten liggen?

 

Stijgende vleesconsumptie

Nog steeds leven er in India meer vegetariërs dan in de rest van de wereld bij elkaar. Het gaat om ongeveer een kwart van de bevolking maar steeds meer mensen gaan vlees eten. Wellicht geen grote hoeveelheden maar toch een radicale omslag.  Kip is het meest populaire vlees en de consumptie daarvan stijgt met 7% per jaar. In 2016 was de pluimveeproductie 4,5 mln. ton hetgeen mede gezien de zeer beperkte import en export zich vertaalt in een consumptie van 3,6 kg per capita (ter vergelijking: in Nederland zaten we in 2016 op 22 kg pluimveevlees en een totale vleesconsumptie van 75 kg per capita; in India was dat totaal ongeveer 7 kg, met een fors aandeel daarin voor geitenvlees. China zit boven de 60 kg). Gezien de beperkingen die India stelt aan de invoer van genetisch gemodificeerde soja en mais, moet het voer vrijwel volledig in eigen land worden geproduceerd. India produceerde in het seizoen 2016-2017 zo'n 24 mln. ton mais en 10 mln. ton soja met een fluctuatie door droogte. Tot wel 70% van het pluimvee wordt geproduceerd door geïntegreerde bedrijven die de laatste schakel van de keten meestal niet in handen hebben: 90% van al het pluimvee wordt levend verkocht, via 'wet markets' en andere informele kanalen. De omzet van verwerkte producten groeit echter razendsnel, met wel 20% per jaar. 

 

Zuivel: mondiale koploper loopt verder uit

India is de grootste producent van melk ter wereld en die productie groeit hard - naar 167 mln ton volgend jaar. De productie is echter grotendeels kleinschalig. Geschat wordt dat het om zo’n 70 mln. kleine boeren gaat. De komende jaren is een professionalisering nodig om in 2021 te kunnen beantwoorden aan een vraag van 200 mln. ton. Goede genetica, beter voer en veterinaire zorg verdienen aandacht, en ook hier moet er in de laatste schakels van de keten nog het nodige gebeuren, bij de verwerking en de retail. In het moderne India koopt de consument geen bekertje melk meer dat rechtstreeks van de koe komt. Het aandeel van verwerking in het formele circuit ligt laag met 25%. De waarde van de verwerkte producten groeit echter snel, volgens gegevens van de Rabobank met 19% per jaar in de periode 2015 - 2020. 

Kaas is zo'n product. De markt werd in 2015 geschat op 33.000 ton en dat zal in 2020 zijn uitgegroeid tot 84.000 ton met een waarde van bijna $900 mln. Het zijn lokale spelers die de markt domineren zoals Amul, Parag en Britannia, maar iedereen in de formele sector aast op uitbreiding met een grotere aanvoer van kwaliteitsmelk en het vergroten van de toegevoegde waarde. Ook producten als boter, UHT melk, ghee, cottage cheese en yoghurt zijn in trek met een groeiende omzet die kan oplopen tot boven 25%. In de traditionele Indiase keuken worden zowel bij het ontbijt, de lunch en het diner zuivelproducten gebruikt. Importkazen zijn vooralsnog enkel te vinden in grote hotels en gourmet restaurants.

Samenwerking

De Nederlandse ambassade in Delhi is actief bij het assisteren van ondernemers die de markt willen betreden, zoals de deelnemers aan World Food India. Ambassadeur Stoelinga vertelde ze de anekdote van een gesprek wat hij voerde met een directeur van Amazon:

Zeg nooit dat je het voornemen hebt om je handel met India de komende vijf jaar te verdubbelen want dan neemt niemand je hier serieus. Zeg dat je je omzet gaat vervijfvoudigen, dan begrijpen ze je.
 

Wouter Verhey

Landbouwraad Wouter Verhey geeft aan dat de samenwerking met India langs vele kanalen loopt en dat er bijna altijd een link loopt naar de overheid. Zo werd in november het eerste Indo-Dutch Center of Excellence voor de tuinbouw geopend in de deelstaat Maharashtra. De Indiase overheid financierde de kas. Nederland hoopt dat via een Train the Trainer module uiteindelijk tienduizenden boeren zullen leren om te gaan met moderne tuinbouwtechnologie. Op het gebied van voedselveiligheid zijn er contacten gelegd tussen NVWA en de Indiase voedselveiligheidsautoriteit FSSAI, in het bijzonder gericht op de vermindering van het antibioticaverbruik, en bij de Wereldbank in Delhi is een medewerker gestationeerd om de link te verzorgen tussen het Nederlandse bedrijfsleven en het landbouwprogramma van de Wereldbank in India. Verhey noemt ook samenwerking in het beroepsonderwijs en de vier clusters van bedrijven die via het programma Partners International Business (PIB) de Indiase markt bewerken voor zuivel, aardappelen, tuinbouw en fruit.

In geen enkel ander land zijn landbouw-PIB's zo succesvol gebleken. En dan zijn er genoeg bedrijven die de sprong gewoon wagen en hier investeren zoals Allround en Zeelandia. De bakkerijsector is trouwens ook zo'n groeidiamant.

Landbouwraad Verhey plaatst ook een kanttekening. "India is nog steeds geen makkelijk land. Eigenlijk is het een continent, met eigen talen en culinaire voorkeuren, met heel erg veel mensen en af en toe papierwerk waar je hoorndol van wordt. Onze export van landbouwproducten gaat nog niet zo vlot; die was met 90 mln. euro in 2016 ongeveer zo groot als onze invoer wat witte druiven uit India. We willen met onze export dan ook niet India gaan voeden maar leggen de nadruk op technologie en kennis. Want er gebeurt hier veel. Twee jaar geleden was er vanuit Amsterdam dagelijks één enkele rechtstreekse vlucht naar India; nu zijn het er vijf. Eigenlijk kan je het je niet permitteren om hier niet te zijn als je internationaal wil meetellen".

Auteur: Freek Vossenaar - Ministerie LNV

@vossenaar