Argentinië sluit aan op het wereldtoneel

Er liggen grote kansen voor de Nederlandse agrosector in Argentinië. President Macri – aan het bewind sinds eind 2015 – won op 22 oktober de landelijke verkiezingen. “Macri kan doorgaan met de uitvoering van zijn economische agenda”, aldus landbouwraad Leontine Crisson. Zij sprak op 1 november tijdens het Export Event in Barneveld.

Léontine Crisson (rechts)

Volgens Crisson groeit de economie onder het bewind van Macri en dat biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, bijvoorbeeld op het gebied van plantaardig en dierlijk uitgangsmateriaal.

De analyse van de landbouwraad wordt gedeeld door Alexandra Dumitru van Rabobank Nederland. “Voor de komst van Macri was Argentinië gesloten voor internationale handel. In- en uitvoerheffingen zijn afgelopen jaren sterk verlaagd. Daardoor groeit de economie en dat geldt zeker voor de agrarische sector”, aldus Dumitru.

Handelsakkoord met EU

De onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Uruguay, Paraguay en Venezuela) over de regels voor onderlinge handel bevinden zich in de eindfase. Macri is een groot voorstander van zo’n akkoord, zegt landbouwraad Crisson. “Argentinië wil zijn plek terug op het wereldtoneel. Handel is daarvoor de basis. De president doet er alles aan om de export en import te liberaliseren.”

De relatie tussen de overheid en het agrarische bedrijfsleven in Argentinië is sterk verbeterd. “De agrosector wordt niet meer als een ‘melkkoe’ behandeld, maar gezien als de belangrijke economische pijler van het land. De nieuwe minister van Landbouw was tot voor kort voorzitter van een van de grootste landbouworganisaties. Dat is veelzeggend. De landbouw doet er weer toe in Argentinië.”

Landbouwraad Léontine Crisson tijdens het Export Event in Barneveld

Kansen voor uitgangsmaterialen

Er liggen kansen in Argentinië voor producenten van uitgangsmaterialen, zowel in de dierlijke als plantaardige hoek. Volgens de landbouwraad geeft regering-Macri topprioriteit aan de groente- en fruitsector. Productieverhoging en kwaliteitsverbetering staan hierbij bovenaan de verlanglijst. Dat vraagt om de introductie van verbeterde rassen.

Argentijnen eten relatief veel rundvlees. Crisson bespeurt een verandering in het consumptiepatroon. De populariteit van varkens- en pluimveevlees neemt toe. “Deze sectoren moeten zich de komende jaren ontwikkelen om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Ook hier zie ik kansen voor Nederlandse toeleveringsbedrijven.”

Analyse Rabobank

Volgens analyses van de Rabobank is de economische crisis in Argentinië inmiddels achter de rug. De bank voorspelt een economische groei in 2018 van ruim 3% en dat percentage is hoger dan in de omringende landen zoals Brazilië, Chili en Peru. De inflatie ligt op dit moment op 22%. IN het jaar dat Macri aantrad (2015) lag dat percentage boven de 40%.

Economie in transitie

De Rabobank is actief in Argentinië sinds het begin van de jaren negentig. Volgens Alexandra Dumitru, bij de bank verantwoordelijk voor Latijns Amerika, verkeert het land in een “transitiefase naar een normale economie”. De economie groeit en Argentijnse bedrijven hebben weer toegang tot de internationale kapitaalmarkt. “Daarbij komt dat de in- en uitvoerregels vergaand zijn versoepeld. Dat alles bij elkaar leidt tot meer handel tussen Argentinië en de rest van de wereld.”

Presidentieel systeem

Tot nu toe is het Nederlandse bedrijfsleven voorzichtig met investeren, meldt Dumitru. “Argentinië kent een presidentieel systeem waarbij de zittende president erg veel macht heeft. Dat maakt bedrijven wat huiverig. Wij constateren dat Macri voor een tussenweg kiest. Economische ontwikkeling staat voorop, maar dat mag niet ten koste gaan van de onderkant van de samenleving. Uit zijn verkiezingszege is af te leiden dat hij brede steun krijgt voor zijn politieke agenda. Het land is stabiel.”

 

Verhoging voedselproductie

Volgens Alejandro Mitri van de Argentijnse ambassade in Den Haag streeft zijn land naar een verhoging van de voedselproductie van 50% in de komende vijf jaar. “Om dat te realiseren, hebben wij behoefte aan kennis en technologie. En dan vooral uit Nederland, want uw land loopt voorop in de wereld als het gaat om landbouw.”

Volgens Mitri pakt een handelsakkoord tussen de EU en de Mercosur-landen niet alleen gunstig uit voor het Argentijnse bedrijfsleven, maar ook voor Europa en zeker voor Nederland. “De Nederlandse agrosector staat in Argentinië erg hoog aangeschreven. Investeerders zijn welkom.”

Hij ziet ook kansen voor bedrijven die actief zijn op het gebied van watermanagement. “Argentinië heeft een enorm waterprobleem. We kampen met overstromingen én met watertekorten. Mijn land verwelkomt bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van onze waterproblemen.”