Noodzaak tot actie bij waterproblemen in Argentijnse landbouw

Grote waterproblemen in Argentijnse landbouw: een gebied groter dan de helft van Nederland staat onder water. LAN betrok Dutch Water Authorities voor expertise en oplossingsrichtingen bij presentaties en workshops in het getroffen gebied, en zorgde voor goede vertegenwoordiging van landbouw-organisaties en waterautoriteiten bij de formele terugkoppeling van het DWA-bezoek.

Een van de belangrijkste onderwerpen in de landbouw in Argentinië op dit moment is water (agua & agro); een gebied zo groot als half Nederland aan vruchtbare landbouwgronden staat onder water. Factoren als klimaatverandering (overmatige regen), weinig (georganiseerd) watermanagement en grondgebruik in de landbouw zijn factoren die in de loop van jaren gezorgd hebben voor stijgende grondwaterspiegels. Het verzadigingspunt komt steeds dichterbij, en er moet iets gedaan worden.

Samenwerking met Nederland

Nederlandse expertise is meer dan welkom. De ambassade werkt sinds een aantal jaar actief aan water als één van de speerpunten in de bilaterale samenwerking. Ook op het snijvlak landbouw/water (agro/agua), waar dit samen gebracht probeert te worden in climate smart agriculture. Zeker in de landbouw is dit een gevoelig en belangrijk onderwerp. De huidige watersituatie in Argentinië noopt tot structurele oplossingen, en Argentinië wil hierin verder samenwerken met Nederland, mede in het kader van het MoU dat hierover tijdens het bezoek van president Macri is gesloten.

DWA

In augustus was Marcela Laguzzi van de Dutch Water Authorities, de internationale samenwerkingsorganisatie van de Waterschappen, uitgenodigd in Argentinië. Laguzzi, zelf van oorsprong Argentijnse, gaf op het grote landbouwcongres AAPRESID een presentatie en nam deel aan een water-panel met Pablo Bereciartua, de onderminister voor water.

AAPRESID organiseerde een geslaagde ronde tafel met agro-ondernemers en autoriteiten, mede vanwege de aanwezigheid van Laguzzi

Verdronken vee en uit nood gegraven kanalen

Zij voerde daarna, samen met collega Simon Hofstra en beleidsmedewerkers van de ambassade, intensieve consultaties met betrokkenen. Doel was om de onderminister op nationaal niveau, en de provincie Buenos Aires, advies te geven over de aanpak van integraal watermanagement in Argentinië.

Vaak was het voor het eerst dat mensen hun verhaal konden vertellen - over verdronken vee, de onmogelijkheid te zaaien, over waterdoorbraken op lokale wegen, en kanalen die uit nood gegraven zijn maar de buren met extra water belasten.

De noodzaak van actie

Kortom, een complexe situatie. Bij de presentatie van de resultaten en aanbevelingen had de ambassade gezorgd voor een goede representatie zowel vanuit de waterautoriteiten als de productieve sectoren en verschillende ministeries van landbouw (nationaal en provinciaal). Het was voor het eerst dat decision makers bij elkaar aan tafel zaten, en deze aanzet heeft Argentinië goed opgepakt. De noodzaak van actie om openbare waterwerken te starten en aan good governance te werken, en de belangrijke rol die de landbouw hierin speelt is duidelijk geworden. Nu is het zaak dat Argentinië ook voor vervolgstappen concrete vragen articuleert, zodat andere partijen, waaronder Nederland, op verzoeken tot samenwerking kan ingaan.