Bulgarije: 2017 is het jaar van de zonnebloem en de mais

Bij zonnebloem en mais wordt recordoogst verwacht, terwijl bij tarwe, gerst en raapzaad een kleine daling is.

  • De zonnebloemproductie in 2017 zal op het hoogste niveau zijn voor de afgelopen kwart eeuw.
  • "Onze verwachtingen voor de oogst van tarwe waren groter" - Svetoslav Rusalov, voorzitter van de Vereniging van Graanproducenten
  • "De stijging van de tarweprijzen zal bescheiden zijn - tot 10%." - Nikolay Valkanov, bestuurder van "Inteliagro"

Sterke oogsten van maïs en zonnebloemen en iets zwakkere in tarwe, maar bij een matige groei van de prijzen. Dit is in het kort de prognose voor het landbouwjaar voor de meeste gewassen geproduceerd in het land. Goede graanopbrengst worden verwacht in de Zwarte Zee regio, dat een concurrerende markt is in Bulgarije, wereldwijd is er toch sprake van een vermindering van de productie in de EU en de VS. Tarwe en oliehoudende gewassen behoren tot de top geëxporteerde goederen uit het land, waarbij  jaarlijks de uitvoer is ongeveer 1,5-2 miljard euro, de tot olie verwerkte grondstoffen meegeteld. Dus is het jaar sterk zowel voor de producenten, als waarschijnlijk ook voor de economie en de toekomstige uitvoer. En als de voorspellingen van de Europese Commissie waar worden, zal 2017 een recordjaar zijn voor de productie van zonnebloem in Bulgarije sinds 1993.

Meer hoeveelheden van minder land onder tarwe

Nadat in 2016 Bulgarije een record productie van tarwe heeft bereikt, zijn de verwachtingen voor dit jaar zwakker. Volgens de prognose van het directoraat-generaal 'Landbouw en plattelandsontwikkeling" bij de Europese Commissie zal deze zomer 5,28 mln. ton tarwe in het land worden geoogst, een daling van 6,4% op jaarbasis. In feite, zijn de opbrengsten zelfs nog iets beter dan het voorgaande jaar, maar de ingezaaide gebieden zijn gewoon bijna 7% minder.

Gegevens van de graanproducenten laten zien dat op dit moment de oogst campagne in de meeste regio's van het land eindigt, waarbij de uitzondering is alleen Dobrudzha, waar de oogst nog ongeveer 20 dagen zal doorgaan. "Onze verwachtingen voor de tarweoogst waren groter", aldus de voorzitter van de Vereniging van graanproducenten Svetoslav Rusalov. Volgens hem hebben de boeren uit verschillende delen van het land problemen gehad – in sommige regio’s is er droogte geweest, en in andere - hagelschade, die de totale productie beïnvloeden.

Volgens de meest recente gegevens van het ministerie van Landbouw zijn door hagelslag getroffen gebieden 118.000 ha, waarbij de meeste daarvan met tarwe en zonnebloem werden beplant.

"Bij de tarwe, zij het een beetje minder als gebied, zijn de verwachtingen voor 10% hogere opbrengsten als gevolg van goed weer. Hagelbuien waren een lokaal probleem en hebben geen nadelige invloed op de gegevens voor het land als geheel", aldus een van de grootste multinational handelaren die Bulgaarse graan inkopen.

Volgens de prognoses van de Europese Commissie zal 2017 zwak zijn ook voor de productie van gerst in Bulgarije, waarmee gezaaide gebieden aanzienlijk minder zijn dan het voorgaande jaar. Ook zijn er moeilijkheden bij het raapzaad, waarbij een totale productie van 474.000 ton wordt verwacht, oftewel 6,6% lager ten opzichte van het voorgaande jaar.

Zonnig voor de zonnebloem

Waar de gegevens van tarwe en gerst onder het niveau van vorig jaar zijn, lijkt 2017 veelbelovend voor de productie van maïs en zonnebloem. De voorspelling van de Europese Commissie toont dat dit najaar Bulgaarse boeren 2,09 mln. ton zonnebloem zullen oogsten, een stijging van 15,7% op jaarbasis en het hoogste niveau sinds 1993. In feite is 2014 het enige jaar waarin Bulgarije meer dan 2 mln. ton heeft  geproduceerd in de laatste 24 jaar, blijkt uit de gegevens. Toen was de totale productie 2,01 mln. ton, dat wil zeggen iets minder dan thans wat wordt verwacht.

De beslissing om meer oliehoudende gewassen te zaaien werd in september vorig jaar genomen toen de prijzen op de beurzen hoog waren en de zonnebloem " hen een hoop geld bracht ", aldus een vertegenwoordiger van een buitenlandse handelaar.

Signalen uit de Bulgaarse producenten zijn tot nu toe gemengd - de gegevens laten zien dat de zonnebloem in de meeste regio's van het land in goede staat is, maar er zijn problemen in sommige delen van het zuiden van Bulgarije. Volgens Svetoslav Rusalov zijn dit jaar meer gebieden met dit gewas, omdat als gevolg van de droge herfst er veel mislukte gebieden met raapzaad waren, die vervolgens werden overgezaaid met zonnebloem.

Goede resultaten worden ook bij de maïs verwacht, waarvan een productie van 2,78 mln. ton wordt verwacht. Dit is een stijging van ruim 25% per jaar, volgens gegevens van de Europese Commissie, maar als geheel was 2016 niet was sterk voor dit gewas. Voor de opbrengsten in maïs was vorig jaar veel droger en zijn er qua oogst veel mislukte gebieden. Dus dit jaar, hoewel vrijwel onveranderd wat betreft teeltgebieden, zijn de verwachtingen voor een sterke oogst. Hetzelfde bij het raapzaad.

Een geleidelijke stijging van de prijzen

Gegevens van de EC tonen aan dat dit jaar de hoeveelheden in de EU geproduceerde granen lager zullen zijn dan gemiddeld, de belangrijkste reden zijnde de droogte in verschillende Europese landen. Een slechtere oogst wordt ook in de VS verwacht wat betreft tarwe en zonnebloem, maar tegelijkertijd zullen Rusland en de meeste landen van de Zwarte Zee regio waarschijnlijk hun productie verhogen.

"De prijzen op de wereldmarkten liggen nu hoger dan vorig jaar, voornamelijk als gevolg van de aanzienlijk lagere productie van tarwe en maïs, die in de VS wordt verwacht", aldus Nikolay Valkanov, bestuurder van analytisch bureau "Inteliagro." In zijn woorden zal de Zwarte Zee regio waarschijnlijk ook dit jaar een zeer actieve speler in de sector zijn, wat een aanzienlijke prijzenstijging op de Bulgaarse markt niet zal toestaan. "De verwachtingen zijn voor een recordhoge productie en export van tarwe uit Rusland. Turkije, een traditioneel importeur van tarwe, neigt ook naar een sterk jaar en zelfs naar kleine hoeveelheden voor de export. Frankrijk, Italië, Spanje, die een traditionele markt voor onze tarwe zijn, plus sommige delen van Oekraïne ondervinden problemen door de droge en warme weer, "zei Valkanov, eraan toevoegend dat vandaar " de grote onbekende in de komende weken of er een nieuwe ondersteuning voor de prijzen in het land zal komen. "We verwachten toch wel dat een gematigde prijzenstijging van tarwe in Bulgarije zal zijn - ongeveer 10% per jaar," zei hij, eraan toevoegend dat dit gebeurt indien de opbrengsten vergelijkbaar met de recordoogsten van vorig jaar zijn.

Het potentieel voor prijzenstijging van maïs en zonnebloemen lijkt op dit moment beperkt, maar op de middellange termijn zal bij beide gewassen de rol van de binnenlandse markt steeds belangrijker zijn als gevolg van de toenemende verwerkingscapaciteit in het land, vindt Valkanov. Gegevens van verschillende handelaren geven aan dat ook 2017 moeilijk zal zijn voor de sector. Zo merkte bijvoorbeeld eerder een vertegenwoordiger van de graanhandelaar "Sevan", die de grootste agrarische onderneming is in Bulgarije voor 2016 volgens de ranking "Kapitaal 100", dat de handel ook dit jaar moeilijker zou zijn, en de concurrentie in de Zwarte Zee regio enorm was.

"In de afgelopen 2-3 maanden was er een lichte stijging van de prijzen, maar op de lange termijn zal de komst van de maïsoogst in Zuid-Amerika invloed uitoefenen, wat logischerwijs zou leiden tot een daling van de prijzen, en als de maïs goedkoper wordt, heeft dit een negatieve invloed ook op de prijzen van andere graanproducten, legde voor "Kapitaal" een vertegenwoordiger van een internationale graanhandelaar uit.

Bron: www.capital.bg, 17 juli 2017