Biologische landbouw thema bij Duitse verkiezingen

Op 24 september 2017 kiezen onze Oosterburen een nieuw parlement. Daarbij is biologische landbouw een onderwerp waarbij de meningen uiteenlopen, zo bleek bij een verkiezingsdebat van de koepelorganisatie voor de biologische sector, BÖWL. Terwijl de Bündnis 90/Die Grünen streven naar een krachtige groei van de biologische landbouw, is de christendemocratische CDU/CSU van mening dat biologische én conventionele landbouw beide nodig blijven voor onze voedselvoorziening.

Tijdens de BÖLW-jaarvergadering 2017 in Berlijn debatteerden parlementariërs van CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen en Die Linke over de wijze waarop de politiek de voedselketen op een duurzame(re) leest kan schoeien. De meningen in de Duitse politiek hierover lopen flink uiteen. Zo zijn volgens B90/Die Grünen onze levensmiddelen te goedkoop, omdat de milieuschade die de productie oplevert, niet in de kosten en daarmee niet in de winkelprijzen zijn meegenomen. Producenten moeten volgens Die Grünen de juiste (prijs)prikkels ondervinden en daarmee worden ontmoedigt het milieu schade toe te brengen. Daarentegen wil de sociaaldemocratische SPD bij het beleid de vraagzijde juist aanpakken: consumenten moeten meer informatie krijgen over de teelt- en productiewijzen. Transparantievergroting via keurmerken is dan ook bij de SPD een belangrijk middel om de gehele sector te verduurzamen.

CDU/CSU: geen tegenstelling

Ook de christendemocraten van CDU/CSU zien in keurmerken een effectief instrument om de duurzaamheid van de landbouwsector te vergroten. Daarnaast willen CDU/CSU meer aandacht in het onderwijs voor voedselproductie en gezonde voeding. Het kennisniveau van doorsnee burgers over voedsel is nu (te) beperkt. Als dat verandert, zullen consumenten meer kiezen voor gezonde en duurzame geproduceerde, waaronder ook biologische productenproducten. Dat stimuleert boeren weer hun productiewijze te veranderen een aan te passen aan de marktvraag. Overigens zien CDU/CSU geen tegenstelling tussen conventionele landbouw en biologische landbouw. Beide zijn ook in de toekomst nodig; de laatste kan het niet alleen. Tevens bepleiten zij nieuwe instrumenten die milieuvriendelijke productie stimuleren. De overheid moet tegelijkertijd subsidies verlagen, die nadelig uitwerken op het milieu.

Meer informatie