Het Braziliaanse Landbouwplan 2017-2018

Op Woensdag 8 juni jongsleden hebben president Michel Temer en minister Blairo Maggi het Landbouwplan 2017/2018 aangekondigd. Het betreft een jaarlijks fonds voor gesubsidieerde leningen en premies voor oogstverzekeringen t.b.v. grote en middelgrote boeren. Dit jaar heeft het fonds een waarde van R$ 190,25 miljard Reais (ong. € 52 miljard euro).

Ondanks de huidige kortingen op overheidsuitgaven is de financiering van het Landbouwplan hoger uitgevallen dan in de periode 2016/2017. Van het totaalbedrag is 79% bestemd voor financiering van productiekosten, 20% voor investeringen en 1% voor ondersteuning bij het vercommercialiseren van de oogsten. Er is dit jaar meer geld  voor oosgstverzekeringen (37,5%) beschikbaar, in navolging van de tegenvallende oogsten van vorig jaar, evenals voor investeringen, met name ten behoeve van opslagvoorzieningen. Voor dit laatste is dit jaar 4,2 miljard Reais (ong. € 1,13 miljard euro) extra beschikbaar gekomen, met een betalingstermijn van 15 jaar en een (gesubsidieerde) rentevoet van 6,5% per jaar (de laatste bedraagt momenteel gemiddeld 10,25%).

Een nieuwigheid bestaat uit kredietlijnen voor technologische innovatie, vooral voor de aanschaf van Precisie Landbouw apparatuur en om de toegang tot het internet in rurale gebieden te verbeteren. Dit wordt als essentieel gezien om de landbouwproductie in Brazilië te verhogen. Hiervoor zijn 1,26 miljard Reais (ong. € 350 miljoen euro) aan leningen beschikbaar gesteld, met een limiet van 1,1 miljoen Reais (ong. € 300 duizend euro) per boer. Voor mechanisatie is een bedrag van 9,2 miljard Reais (ong. € 2,53 miljard euro) beschikbaar, met een limiet van 3 miljoen Reais  (ong. € 830 duizend euro) per boer voor grote bedrijven en 1,5 miljoen Reais (ong. € 410 duizend euro) per boer voor middelgrote bedrijven.

Brazilië heeft dit jaar te maken met een recordoogst van soja en men verwacht hetzelfde van de mais en rijst die daar meestal in de opvolging wordt geteeld. De sector is momenteel de kurk waar de Braziliaanse economie op drijft. Bijna de helft van alle exporten bestaat uit landbouwproducten.