Opportunity Report Horticulture in Shandong Province

Dit rapport geeft een sectorschets van de tuinbouw in de Chinese provincie Shangdong. Als één van de belangrijkste landbouwprovincies is Shangdong een goed voorbeeld voor de ontwikkelingen in het verbouwen van groente in China.

Bron: NBSO Jinan

Via onderstaande bijlage, kunt het volledige rapport (in het Engels) downloaden: