Symposium Feines Essen & Trinken 2017

Op 27 en 28 april 2017 vond in München de 27e editie van het symposium ‘Feines Essen & Trinken’ plaats. Op de aan het symposium gekoppelde beurs, met deelstaat Baden-Württemberg als partnerland, presenteerden zo’n 100 bedrijven uit de levensmiddelensector hun nieuwe producten. Onder de circa 1.000 vakbezoekers bevonden zich managers, inkopers en filiaalleiders van alle grote Duitse supermarktketens, zoals Edeka, Rewe, Lidl, Aldi en Metro. Het Landbouw Attaché Netwerk Berlijn (LAN Berlijn) heeft deelgenomen aan het symposium en met een aantal vertegenwoordigers gesproken van deelnemend bedrijfsleven en brancheorganisaties.

Cross-Channel-Food; Die Zukunft hat gestern begonnen!

Het thema van het symposium 2017 was ‘Cross-Channel-Food; Die Zukunft hat gestern begonnen!’. Cross-Channel-Food verwijst naar de verschillende manieren voor de consument om bij één supermarkt in te kopen; direct bij een filiaal of via een webshop met bezorging van boodschappen of afhalen bij een ophaalpunt. Tijdens het symposium gaven sprekers van trendinstituut 2b AHEAD ThinkTank en van de bedrijven Amazon Deutschland, Real, Bünting, Nestlé Deutschland en Ferrero Deutschland, presentaties over trends, de toekomst van levensmiddelenretail en de kansen voor de levensmiddelenindustrie.

Digitalisering was daarbij een centraal thema. Digitalisering van de levensmiddelenhandel biedt de mogelijkheid om meer en specifieker rekening te houden met de individuele wensen van de klant. Door gebruik te maken van digitale input kunnen specifieke producten en gerichte aanbiedingen worden aangeboden aan klanten.

Volgens 2b AHEAD ThinkTank dwingt een toenemend gebruik van digitale structuren in de foodsector de ondernemer tot omdenken in de manier waarop klanten worden benaderd. Aan de andere kant biedt digitalisering ook kansen zoals kostenbesparingen en omzetstijging. Digitalisering ontwikkelt daarbij snel verder en in de nabij toekomst zijn menselijke eigenschappen zoals emoties digitaal te berekenen en na te bootsen.

Als voorbeeld van maatwerk gericht op de klant werd gewezen op het Pay per Laugh principe in een Spaans theater, waarbij tijdens een theateruitvoering de gezichtsuitdrukkingen van individuele bezoekers continu worden gescand. Het bedrag dat de bezoeker na afloop moet betalen is daarbij gekoppeld aan het aantal keer dat het systeem een lach registreerde. Vergelijkbare technieken, waarbij digitale systemen continu gegevens verzamelen van bezoekers om maatwerk te leveren op het gebied van bijvoorbeeld reclame, worden ook verwacht voor supermarkten, aldus 2b AHEAD ThinkTank.

Online boodschappen doen of in de supermarkt

De belangrijkste trend is de verwachte toename in online verkoop van levensmiddelen. Naar schatting van 2b AHEAD ThinkTank zal 20% van de verkoop in de nabije toekomst via digitale kanalen lopen. Rocco Bräuniger van Amazon Deutschland wees op Amazon Go, een pilot supermarkt waarbij het afrekenen van producten niet meer door de klant bij een kassa plaatsvindt, maar online door middel van automatische herkenning van gekochte producten via hun smartphone.

Ralf Grießer van supermarktketen Real gaf inzicht in hoe supermarkten zich kunnen onderscheiden van online handel door meerwaarde te creëren voor de klant. De nieuwe Real Markthalle in Krefeld biedt klanten een combinatie van beleving, kwaliteit en efficiëntie door meer interactie met de klant en bijvoorbeeld producten die ter plaatse vers worden klaargemaakt. Harm Humburg van Ferrero wees ook op het bieden van beleving en het inspelen op emotie als manier waarop een standaard supermarkt zich kan onderscheiden van de online verkoop van levensmiddelen.

Hoe eet Duitsland in 2030?

Naast de hierboven genoemde ontwikkelingen over hoe en via welke kanalen producten in de toekomst worden ingekocht, kwamen ook toekomstige trends met betrekking tot producten aan bod tijdens het symposium. De CEO van Nestlé Duitsland, Béatrice Guillaume-Grabisch, wees op een toenemende vraag naar convenience producten, met name onder de millennials generatie. Dit was een van de resultaten uit een grootschalig onderzoek dat Nestlé heeft gehouden over de toekomst van voedsel in 2030 in Duitsland. Andere resultaten waren dat de toenemende vraag naar producten van natuurlijke oorsprong, vrij van toevoegingen, gluten of lactose zal blijven, evenals een vermindering van de vleesconsumptie.

De toenemende vraag naar convenience producten biedt kansen voor Nederlandse export.

Start-ups

Tijdens het symposium werd ook de moeilijke positie van startups belicht. Karl-Heinz Dautzenberg van de organisatie van Feines Essen & Trinken, wees erop dat startende bedrijven innovatieve ideeën, technologieën en producten op de markt brengen, maar vaak moeite hebben om een plek te verwerven tussen de bestaande leveranciers. Hij gaf daarbij aan dat door de producten van deze bedrijven een kans te geven in een supermarkt, nieuwe innovaties verder worden gestimuleerd.

Bedrijvenmarkt

De bedrijvenmarkt tijdens Feines Essen & Trinken biedt de mogelijkheid om producten te presenteren aan vertegenwoordigers uit de gehele Duitse levensmiddelenretail. Uit navraag bij een aantal Nederlandse en Duitse deelnemers bleek dat ondernemers over het algemeen tevreden zijn over de beurs en de mogelijkheden die deze beurs biedt om handelspartners in Zuid-Duitsland te kunnen vinden.

De deelnemers aan de bedrijvenmarkt zoeken actief contact met de bezoekers door bijvoorbeeld in een showkeuken de producten te bereiden, deze aan te bieden aan de bezoekers en dit moment te benutten om een gesprek te starten. De deelnemende ondernemers gaven aan dat het belangrijk is om jezelf hierbij te onderscheiden van de concurrentie.

Het aantal stands op de bedrijvenmarkt is beperkt. Sommige ondernemers gaven aan dat een reeds bestaand netwerk in (Zuid) Duitsland de kans op een succesvolle aanmelding voor Feines Essen & Trinken vergroot. Een van de deelnemers vertelde dat hij dit jaar voor de derde keer aanwezig was op de bedrijvenmarkt. Hij gaf aan te merken dat de bezoekers uit de Duitse levensmiddelenretail hem begonnen te herkennen van voorgaande jaren waardoor het in zijn beleving ook een beurs is waar een lange adem vereist is.

Meer informatie over het symposium Feines Essen & Trinken te München kunt u vinden op de officiële website.