Stabieler Moldavië biedt kansen

Sinds kort beschikt Nederland over een ambassadekantoor in Moldavië. De toegenomen politieke en economische stabiliteit in dit land leiden ertoe dat Nederland de economische banden met dit kleine Oost-Europese land aanhaalt.

Huub Drabbe
Huub Drabbe

Nederland heeft sinds kort een ambassadekantoor in Moldavië dat valt onder de ambassade in Boekarest. Samen met de tijdelijk zaakgelastigde, gevestigd in de hoofdstad van Moldavië, Chisinau, ondersteunt de ambassade bedrijven en organisaties met handelsinteresse voor Moldavië. Over enkele maanden wordt het nieuwe ambassadekantoor in Chisinau officieel geopend.

“De opening van het ambassadekantoor in Chisinau komt door de toegenomen politieke belangstelling en relevantie van de regio’s rondom Europa voor Nederland”, zegt Huub Drabbe, voormalig hoofd economie van de Nederlandse ambassade in Boekarest. “Het land is sinds eind 2016 op economisch en politiek gebied stabieler geworden. Er is meer vertrouwen gekomen van internationale instellingen, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank (WB)  en de Europese Unie (EU).”

Drabbe omschrijft Moldavië als een kleine open economie met een lage koopkracht; het land behoort tot de armste landen van Europa. Er is een Associatieakkoord tussen de EU en Moldavië. Dat betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor handel met het land zonder al te veel belemmeringen. Daarnaast houdt het akkoord onder meer in dat Moldavië het overheidsbestuur in het land moderniseert en er hervormingen worden doorgevoerd ten gunste van de bevolking en het bedrijfsleven. Ook worden de normen en standaarden verbeterd, zodat zij aansluiten bij de Europese normen. Dat geldt ook voor eisen op het gebied van bijvoorbeeld voedselveiligheid en standaardisatie van producten.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Moldavië komt in aanmerking voor Nederlandse  ontwikkelingsprogramma’s, bijvoorbeeld op het gebied van justitiesamenwerking, goed bestuur en ook gericht op het bevorderen van handel en investeringen. Dit laatste zijn zogenaamde  Private Sector Development (PSD-) programma’s. “Ondernemers uit Nederland kunnen bijvoorbeeld voor export naar Moldavië, of investeringen in dat land, financiële ondersteuning krijgen van de FMO (de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden, red.), projecten ontwikkelen in het kader van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) of  via de  FDOV (Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid, red.)”, aldus Drabbe. Ook staat de DHI-regeling van de RVO open voor Nederlandse demonstratieprojecten of haalbaarheidsstudies in Moldavië.

De landbouwsector is belangrijk in Moldavië. Daarnaast is voor Europese bedrijven de maakindustrie en de ICT-sector interessant. Drabbe:  “Er wordt gewerkt aan de herstructurering van de Moldavische fruitproductie. Moldavië exporteert wijn, walnoten en granen. Verder is het zo dat de EU de grootste handelspartner van Moldavië is geworden. Dat is echt een ommezwaai. Voorheen gingen de meeste producten naar Rusland en Oekraïne.”

Volgens Drabbe kan Moldavië interessant zijn voor bedrijven op het gebied van onder meer stalbouw, irrigatietechnologie, uitgangsmateriaal (dierlijk en plantaardig), verpakkingsmateriaal en koeltechniek. Dat laatste is toepasbaar in de fruitteelt voor een meer geconditioneerde productopslag.

“Wij schatten in dat het land vooral interessant kan zijn voor bedrijven die al zaken doen in bijvoorbeeld Roemenië of Bulgarije. De stap naar buurland Moldavië is dan niet zo groot” zegt Drabbe. “Daarnaast is Moldavië is te beschouwen als een draaischijf tussen het westen en het oosten. Moldavië is lid van de GOS,  een verband van de oude Sovjetstaten dat ontstond bij de val van de Sovjet Unie in december 1991.” Andere GOS-landen zijn onder meer Kirgizië, Kazachstan en Armenië. Als Nederlandse bedrijven activiteiten ondernemen in Moldavië kan dat betekenen dat zakendoen met andere GOS-landen eenvoudiger wordt.