Crowdfundacties Coop steunen lokale ondernemingen

Coop, de grote supermarktcoöperatie in Denemarken, wil haar 1,7 miljoen leden de kans geven via crowdfunding en crowdlending te investeren in nieuwe voedingsmiddelenfirma’s en –projecten.

'Coop Crowdfunding' heet het project. Met spaargeld van leden en bijdragen van consumenten worden pas opgestarte bedrijven gesteund in het uitvoeren van hun plannen – iets wat voor deze bedrijven veel moeilijker zou zijn zonder investeerders. Daartegenover staat een rente of productmonsters voor de investeerders.

Sinds de financiële crisis is rente op spaargeld bij banken nihil, waardoor spaargeld, tot onvrede van de spaarder, niets oplevert. Dit biedt kansen. Coop bedacht namelijk een investeringssysteem waarmee enerzijds nieuwe bedrijven geld voor investeringen ontvangen, en investeerders anderzijds rente op hun geld verdienen. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. Voorbeelden van bedrijven en producten die via Coop gesteund kunnen worden zijn een bio-whisky van Ærø die in 2021 pas klaar is, fruit van Fejø en een diervriendelijke bio-grasmelk. Zelfs natuurlijke en biologische kauwgom van het Deense eiland Bornholm, dat ten zuiden van Zweden ligt, kan worden gesteund via Coop Crowdfunding.

Crowdfundingsprincipe

Hoe werkt het principe? Allereerst stellen de jonge firma’s een streefbedrag op, wat zij nodig denken te hebben om hun ideeën te kunnen realiseren. Er zijn twee ‘crowdfundingsmodellen’. In het eerste model lenen leden van Coop een (groot) bedrag aan een bepaald bedrijf, welke de leden aan de firma’s ter beschikking stellen voor twee jaar. Het maakt daarbij niet uit of er 1.000 (€135) of 100.000 Deense kronen (€13.500) wordt ingelegd. De firma kan met die investeringen haar ideeën uitvoeren. Elke maand worden de investeerders gedeeltelijk terugbetaald, en na twee jaar is de volledige lening in principe afbetaald, inclusief rente. De rente ligt vast op 3 à 4 procent, dus hoger dan de rente die momenteel door banken wordt uitgekeerd. Het risico voor investeerder is echter, dat het bedrijf failliet kan gaan binnen die twee jaar. In dat geval verliest het lid zijn of haar geïnvesteerde geld.

Kleinere bedragen

In het tweede model kunnen consumenten de firma’s steunen met kleinere bedragen. Consumenten kunnen bedragen doneren vanaf 100 Deense kronen (€13,50). Dit model is daarmee vrijwel risicoloos voor de consument, maar geeft ook minder beloning. De beloning is namelijk in de vorm van het krijgen van monsters en giften van het bedrijf waarin geïnvesteerd is. In beide modellen, zowel bij de crowdlending als de crowdfundingsgift, geldt wel: indien de firma niet genoeg investeringsgeld ontvangt en dus het streefbedrag niet via de crowdfund-actie bij elkaar gespaard krijgt, krijgen de leden en consumenten hun geld terug.

Interesse voor lokaal en duurzaam voedsel

Verschillende positieve reacties zijn al gegeven op het project. Er komen namelijk veel zaken bij elkaar. Ten eerste steunt het project lokale en duurzame ondernemingen, wat past bij de stijgende interesse voor lokaal voedsel. Daarnaast biedt het een interessant alternatief voor het gemis aan spaarrente bij de banken. Het crowdfundingsprincipe is sterk groeiende in Denemarken. Er wordt steeds meer geld opgehaald via dergelijke acties. Op de (Deenstalige) website voor Coop crowdfunding worden alle projecten beschreven die via Coop Crowdfunding worden gesteund.

Laudy van den Heuvel, Kopenhagen, 4 april 2017