Richtlijnen nieuwe lactose etikettering beschikbaar

Op 9 februari 2017 zijn twee ANVISA verordeningen bekend gemaakt voor de etikettering van producten met lactose en van lactose-vrije producten,  RDC 135/2017  en RDC 136/2017.

RDC 135/2017 regelt zowel lactose-vrije producten als producten met een gereduceerd lactosegehalte en zal van kracht worden vanaf 9 februari 2019.

RDC 136/2017 regelt alle producten met lactose en zal van kracht worden vanaf 9 februari 2018 voor industriële en catering producten die niet direct voor de eindgebruiker bestemd zijn.

Consumentenproducten met lactose zullen vanaf 9 februari 2018 aan deze richtlijn moeten voldoen.