Daling landbouwexport Brazilië in 2016

De Braziliaanse landbouwexport is in 2016 met 4% gedaald. Droogte is de belangrijkste oorzaak.

De Braziliaanse export van landbouwproducten bedroeg $85 miljard over 2016, 4% minder dan het voorafgaande jaar. Het aandeel van de agribusiness in de totale export van het land viel van 46,2 in 2015 naar 45,9% in 2016.

De import daarentegen groeide 4,2% in 2016, naar een totaal van $13,6 miljard, waardoor de overschot op de handelsbalans vorig jaar $71 miljard bedroeg, oftewel 5,1% minder dan geregistreerd over 2015.

In het eerste semester van 2016 vond aanvankelijk een stijging van de landbouwexport plaats, aangewakkerd door gunstige wisselkoersen. Echter, de droogte gedurende de cyclus 2015-2016 zorgde voor een negatieve invloed op de resultaten van de sector gedurende het tweede semester, vooral vanwege de misoogst van mais en in mindere mate soja.

De voornaamste geëxporteerde Braziliaanse landbouwproducten in 2016 waren soja (30% van de totale export), vlees (15%), rietsuiker ∕ ethanol (9%), bosbouwproducten (10%) en koffie (6%). Vrijwel één kwart van de Braziliaanse landbouwexport (24,5%) ging vorig jaar naar China, waarbij ondanks de totale daling een lichte groei is waargenomen vergeleken met het voorafgaande jaar (24,1%).

Bron: Valor Agronegócios, 7, 8 en 9 Januari 2017