Duitsland bevordert de regionale teelt van eiwit

In Duitsland is er een strategie om de teelt van plantaardige eiwitten te stimuleren. Reden hiervoor is het verminderen van de afhankelijkheid van importen en de behoeftes van de burgers naar meer regionaliteit. Nadat de eiwitteelt tien jaar is afgenomen, wordt deze nu door de bondsregering financieel gesteund om weer te groeien.

Aanleiding voor afname van het areaal is de economische concurrentie met andere gewassen zoals tarwe, mais of suikerbieten en de import van goedkope soja. Met de vermindering van de teelt slonk ook de kennis op het gebied van veredeling, teelt of verwerking.

De bondsregering wil de teelt van eiwitgewassen stimuleren door het rendabeler maken van de teelt en het bewust maken van de voordelen. Dat is bijvoorbeeld de stikstofbinding van eiwitgewassen, inclusief nalevering voor het vervolggewas. Daardoor wordt het gebruik van stikstofkunstmest verminderd dat met veel energie geproduceerd moet worden. Andere voordelen zijn de verruiming van de gewasrotatie en de verbetering van de eiwitvoorziening met binnenlandse productie (non-GG).

Vergroeningslijst

Concreet heeft de Duitse overheid maatregelen besloten voor de bevordering van de teelt. Alle vormen van plantaardig eiwit die zijn opgenomen in de vergroeningslijst van de Europese Commissie, zijn ook in Duitsland opgenomen zodat een stimulering via pijler 1 (vergroening) binnen het GLB mogelijk is. Met agri-milieu-klimaatmaatregelen kan ook van middelen uit pijler 2 in het GLB gebruik worden gemaakt. Hier geldt een betaling per hectare onder de voorwaarde dat minstens vijf gewassen worden geteeld en 10% van het areaal bestaat uit eiwitgewassen.

Investeringen

Er worden tot 2018 € 19 mln geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkelingsprojecten. Het onderzoek richt zich op veredeling en teeltoptimalisatie. Er werden ook demonstratienetwerken ingericht om het onderzoek op realiseerbaarheid te testen. Het internationale jaar van peulvruchten in 2016 wordt benut om het publiek hiervan bewust te maken en de consumptie te verhogen.

De stimulering heeft effect. In 2015 werd 177.000 hectare met eiwitgewassen beteeld, daaronder 17.000 hectare soja. In 2012 werd er nog een oppervlakte van 5.000 hectare met soja geteeld. Het blijft nu nog af te wachten of het effect langdurig zal zijn en de teelt van eiwitgewassen nog vergroot zal worden.

Meer informatie:

Soja-Netzwerk

Bayerische Eiweiß-Initiative