Duitse verpakkingsverordening

Alle bedrijven die in Duitsland consumentenproducten op de markt brengen zijn verplicht tot terugname en recycling van hun verpakkingen. Dit wordt door de verpakkingsverordening voorgeschreven.

Verpakkingsverordening

Sinds 1991 geldt de Duitse verpakkingsverordening. Sinds begin 2015 geldt de 7e herziening van deze verordening, die zowel Duitse als buitenlandse bedrijven op de Duitse markt verplicht tot terugname en recycling van verpakkingen van hun producten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen consumentenverpakkingen (die uiteindelijk bij de consument thuis terecht komen en daar worden weggegooid) en omverpakkingen (verpakkingen die voor het transport noodzakelijk zijn).

Consumentenverpakkingen

De verordening schrijft voor dat alle ondernemingen, die voor het eerst consumentenverpakkingen op de Duitse markt brengen (Erstinverkehrbringer), verplicht zijn om zich voor de recycling van de verpakkingen bij een duaal systeem aan te melden. Deze plicht geldt voor ondernemingen, die tijdens de invoer van de producten juridisch gezien de eigenaar zijn. Dat betekent, dat Nederlandse bedrijven hiervoor zelf verantwoordelijk kunnen zijn en dat zij zich dan zelf bij een duaal systeem moeten aanmelden.

De duale systemen zorgen er in opdracht van de bedrijven voor, dat verpakkingen worden ingezameld en gerecycled. Zij leveren ook het bewijs aan de overheid dat dit gebeurd is en de aangesloten bedrijven daarmee aan de wetgeving voldoen.

Hier vindt u meer informatie over de duale systemen in Duitsland. 

De volgende duale systemen zijn hiervoor officieel toegelaten:

BellandVision GmbH, Pegnitz

Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, Köln

EKO-PUNKT GmbH, Lünen

INTERSEROH Dienstleistungs GmbH, Köln

Landbell AG für Rückholsysteme, Mainz

Reclay Vfw GmbH, Herborn

RKD Recycling Kontor Dual GmbH & Co. KG, Köln

Veolia Umweltservice Dual GmbH, Hamburg

Zentek GmbH & Co. KG, Köln 

Recycling Logo

Bij de laatste revisie van de verpakkingsverordening is de zogenoemde kenmerkingsplicht weggevallen. Producenten zijn hierdoor niet meer verplicht om het logo van een duaal systeem op hun verpakkingen te plaatsen.
Een bekend voorbeeld hiervan is het logo “der Grüne Punkt”. Deze is echter nog wel verplicht in andere Europese landen, zoals Spanje, Frankrijk en Portugal. Dat betekent voor bedrijven, dat als hun producten met een Grüner Punkt-Logo ook naar Duitsland worden geëxporteerd, een contract over het gebruik van het logo moet worden afgesloten met Duales System Deutschland GmbH als eigenaar van het logo.

Omverpakkingen
Daarnaast verplicht de Duitse verpakkingswetgeving alle bedrijven die producten op de Duitse markt afzetten, dus ook de buitenlandse bedrijven, tot terugname en recycling van omverpakkingen die in de handel achterblijven en niet bij de consument of eindverbruiker terechtkomen. Dit kunnen bijvoorbeeld materialen zijn die gebruikt worden voor de bescherming van producten tegen schade tijdens transport zoals vaten, jerrycans, kisten, zakken en paletten, kartonnage, schalen uit schuimstof en krimpfoliën,. Bedrijven die deze transportverpakkingen niet zelf kunnen of willen terugnemen, kunnen voor de verzameling en verwerking van deze verpakkingen meestal ook terecht bij de duale systemen. Voordat de producten op de Duitse markt komen, moeten bedrijven er dus ook voor hebben gezorgd dat de terugname en recycling van de omverpakkingen is geregeld.

Meer informatie over de verpakkingsverordening vindt u ook op deze sites:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Duits-Nederlandse Handelskamer