Etiketteringsvoorschriften België

U wilt uw voedingsmiddelen exporteren naar België? Wees u er dan van bewust dat er specifieke etiketteringsvoorschriften gelden.

Wilt u op de hoogte zijn van de correcte manier van etikettering in België, dan kunt u zich informeren op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Via deze link verneemt u meer over de voorschriften van zowel niet-voorverpakte als voorverpakte levensmiddelen. Daarnaast gelden er ook algemene 'verticale' etiketteringsregels die u best in acht neemt.